Spontan självförbränning

Personer som spontant fattar eld Spontan själv­förbränning (engelska: Spontaneous Human Combustion eller SHC) är idén att en levande mänsklig kropp riskerar att fatta eld av sig själv och helt brinna upp, utan yttre påverkan. Fenomenet finns beskrivet första gången 1763 i Jonas Duponts verk “De Incendiis Corporis Humani Spontaneis”. Flera skönlitterära verk, bland andra Charles … Continued

Vetenskap och Folkbildning