Faciliterad kommunikation

Kommunikation med personer som är inte är kontaktbara Faciliterad kommunikation (ofta förkortat FC efter den engelska termen) är ett samlingsnamn på metoder för att kommunicera med någon som inte är kommunikativ, vet vill säga till exempel någon som är i koma, har svår autism eller i så kallat locked-in-tillstånd (“Locked-in Syndrome”). Det finns flera mer … Continued

Vetenskap och Folkbildning