Rapa Nui – Påsköns undergång

Exploa­tering till döds. Rapa Nui (eller Påskön) används ofta som en metafor för den moderna människans benägenhet att skövla sina begränsade naturtillgångar med katastrofala följder. Den etablerade sanningen, kanske bäst illustrerad i boken “Undergång – Civilisa­tionernas uppgång eller fall” av Jared Diamond (2007), är att ön Rapa Nui koloniserades av polynesier någon gång mellan år 900 och 1200.

Vetenskap och Folkbildning