Mån­galenskap

Talrika studier har försökt finna ett samband mellan fullmåne och brott­slighet, självmord, sinnes­sjukdom, olyckor, födelsetal och varulvar etc. Hittills har dessa studier misslyckats med att finna något av intresse, utöver att grubblandet över fullmånens effekter möjligen tycks sätta myror i huvudet på en massa galenpannor. Ivan Kelly och hans medarbetare, som undersökt mer än 100 … Continued

Vetenskap och Folkbildning