Den stora Månbluffen år 1835

Världens första ‘fejk news’? Påhittade nyheter uppfattas kanske som ett relativt nytt fenomen, men ända sedan tryckpressen uppfanns har mindre nogräknade personer manipulerat nyhetsflödet för sina egna syften. Ett exempel på detta är New York-tidningen the Sun, som i augusti 1835 började publicera en serie artiklar om fantastiska astronomiska upptäckter. Ett nytt fantastisk teleskop The … Continued

Vetenskap och Folkbildning