Fullmånepub: Angela Wulff – om kiselalger

Välkommen till fullmånepub med VoF Göteborg! Vid detta tillfälla gästades vi av Angela Wulff, som föreläste om: Kiselalgers skal –Användbara till mycket. Angela är professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet samt grundare av Swedish Algae Factory. Föredraget ägde rum 20 oktober 2021 på restaurang Haket i Göteborg.

Vetenskap och Folkbildning