post id: 31533
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31533
  
Medlemsnytt, Skåne, Skeptikerpub

Skeptikerträff Malmö 18 augusti 2022


Ingen föreläsning denna gång. Vi möts på Brew Dog i Malmö klockan 18:00
Välkomna!

Vetenskap och Folkbildning