post id: 31077
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31077
  
Årets folkbildare, pressmeddelande

Press­meddelande

VoF

Pressmeddelande rörande Vetenskap och Folkbildnings
utnämning av Sabaton till Årets folkbildare 2022
.

I samband med vår utnämning av bandet Sabaton till Årets Folkbildare 2022 uppstod en diskussion i massmedia kring pristagarnas inställning till Rysslands invasion av Ukraina. Föreningens styrelse valde då att noggrant gå igenom tillgängliga fakta i ärendet. Ett av fynden var en manifestation i Hartlepool i England i mars 2022, där Sabaton tydligt tog avstånd från kriget. Vidare har bandets talesman den 11:e januari i ett uttalande till Dagens Nyheter kommunicerat att de står bakom folkrätten och på intet sätt stödjer Rysslands olagliga invasion.

Styrelsen fattade därför ett majoritetsbeslut att utnämningen av Sabaton till årets folkbildare kvarstår.

Styrelsen

Detta pressmeddelande med kontaktinformation finns i PDF-format här.

Vetenskap och Folkbildning