post id: 14289
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=14289
 
Skeptisk måndag

Frenologi

Franz Joseph Gall

På 1790-talet utvecklade den tyske läkaren Franz Joseph Gall teorin om att utsidan av skallen reflekterade en människas personlighet. Han spekulerade att det fanns 27 olika organ i hjärnan som tillsammans styrde ens karaktär. Dessa organs form och storlek menade han gjorde avtryck i skallbenet och kunde ses utifrån.

Franz Josef Gall
Franz Josef Gall

Genom noggranna mätningar kunde man på det viset kartlägga en persons olika ”själsförmögenheter” och andra mentala egenskaper. Gall kallade sin lära kranioskopi, men hans medhjälpare Johann Spurzheim benämnde det frenologi och det var det namnet som blev allmänt spritt. Teorin var mycket populär främst under första delen 1800-talet och institut och forskningsavdelningar grundades i flera länder.

Frenologi

Ren pseudovetenskap

Ett exempel på Galls “bevis” på sin teori var att han ansåg sig ha observerat att personer med utstående ögon var mer intelligenta än andra. Det tydde på att det organ som styrde intelligensen måste sitta långt fram i hjärnan. Personer med distinkta knölar i pannan skulle alltså vara smartare än andra och en rest av just denna föreställning lever fortfarande kvar i uttrycket “gnugga geniknölarna”.

Idag vet vi att frenologi är en pseudovetenskap utan motsvarighet i verkligheten. Det finns inga belägg för att olika personlighetsdrag skulle motsvaras av 27 distinkta delar av hjärnan och redan på 1800-talet noterade man att knölar på utsidan av skallen inte meningsfullt korrelerar med inre avtryck av “större organ” på insidan.

Koppling till rasism

Frenologi har en mörk historia vad gäller teorier om rasism. Många frenologer hävdade att skillnader i skallformer från olika “raser” indikerade intellektuell kapacitet. Att mäta och katalogisera olika populationer blev under 1800-talet väldigt populärt, framför allt i Europas kolonier i andra världsdelar. Anhängare av frenologi som deltog i upptäcktsresor, eller personer som fick betalt för det, samlade in skallar som skickades hem till Europa för “analys”. Inte alla dessa skallar kom från personer som hade dött en naturlig död… Forskningsstudier gjordes för att kartlägga och identifiera skillnader i intelligens mellan raser. Man ansåg att det fanns en hierarki av intellektuell kapacitet, naturligtvis med “vita människor” i toppen av skalan.

Inom parentes ska nämnas att man även i Sverige gjorde skallmätningar under 1800-talet, bland annat av samer och andra minoriteter. Men även om dessa var lika rasistiska och pseudovetenskapliga som frenologi så var de mestadels baserade på andra idéer. Det förekom dock förespråkare för frenologi ända in på 1900-talet i Sverige och Karolinska Institutet erbjöd till exempel kurser i frenologi så sent som under seklets första decennium.

Frenologi på senare tid

Idag är tack och lov frenologi mestadels förpassat till historien skräphög, men inte helt. Många skallar som fortfarande används i medicinska skolor över hela världen kommer från kolonialtidens insamlingar för frenologisk ”forskning”. På 1930-talet använde den belgiska kolonialmakten i Rwanda frenologi för att motivera tutsiernas överlägsenhet över hutuerna, vilket är en av de faktorer som så småningom ledde fram till folkmorden där på 1990-talet. Och precis som nästan alla gamla pseudovetenskaper så har frenologi fortfarande förespråkare i vissa kretsar.

Länkar:
Phrenology (Wikipedia)
Knölologi och stulna skallar (Historisk kuriosa / Historiebruket)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.