Skeptikerpub STHLM – Placeboversionen

The Londoner Karlavägen 52-54, Stockholm

Skeptikerpub – Placeboversionen. Oberoende studier har visat att Skeptikerpub STHLM fungerar bättre än Placebopub STHLM, men lördagen den 11 februari uppmanas du och andra skeptiker att komma till The Londoner för att under kontrollerade former uppleva detta med egna sensoriska organ. Under kvällen kommer dessutom Hanna Brus förära oss ett passande föredrag: ”Placebo – ett … Continued