På denna sida kan du ändra din registrerade medlemsadress. Du har också möjlighet att ange en e-postadress och om du vill att medlemsutskick endast ska ske via denna.

Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer om du kan.

OBS! Om du får ett felmeddelande när du trycker “skicka”, kan du istället skicka e-post till kansli@vof.se.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Medlemsnummer

  Gammal adress (obligatoriskt)

  Gata:   

  Postnr:

  Ort:       

  Ny adress (obligatoriskt)

  Gata:   

  Postnr:

  Ort:       

  Din e-postadress (obligatoriskt)

  Kommentar

  Kontrollfråga:

  Vetenskap och Folkbildning