På denna sida kan du ändra din registrerade medlemsadress. Du har också möjlighet att ange en e-postadress och om du vill att medlemsutskick endast ska ske via denna.

Vill du endast registrera en e-postadress fyller du i din nuvarande bostadsadress under “Gammal adress” och önskad e-postadress under “Ny adress”.

Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer om du kan.

OBS! Om du får ett felmeddelande när du trycker “skicka”, sänd istället ett e-post med uppgifterna du fyllt i till kansli@vof.se.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Medlemsnummer

  Gammal adress (obligatorisk)
  Gata:
  Postnummer:
  Ort:

  Ny adress (obligatorisk)
  Gata:
  Postnummer:
  Ort:

  Din e-postadress

  Kommentar

  Kontrollfråga: