VoF Uppsala

Program för Vetenskap och folkbildning Uppsala våren 2017

24 april
Föreläsning av Rafael Ahlskog
”Altruism och vaccination – när mötas de tu?”
Tid: 19:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Drakensalen
3 maj
Föreläsning av Amalia Juneström
”Hat på nätet”
Tid: 19:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan

DSC_0717

DSC_0716_003

30 maj
Introduktionsföreläsning av Dan Larhammar om höstens föreläsningsserie:
Genvägen till kunskap.
Tid: 19:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan

DSC_0012

8 juni
Möte om skeptisk aktivism och diskussion om aktiviteter på kulturnatten.
Per Johan Råsmark
Tid: 19:00
Plats: O’Connors

IMG_2822

 

Dagordning Årsmöte 2017 Uppsala

VoF Verksamhetsberättelse 2016 till riks-VoF

Verksamhetsplan VoFUppsala 2017

VoF Ua Revisionsberättelse 2016