Prana är den vitala energin som enligt hinduismen genomflödar allting i universum. Det är den indiska versionen av chi.

Vetenskap och Folkbildning