multi-level-marketing-mlm-nätverksförsäljning
Multi-level marketing liknar pyramidspel i sin uppbyggnad.

Multi-level marketing (MLM), nätverksförsäljning, är en metod för försäljning och marknadsföring, där idén är att försäljarna själva köper stora mängder av en produkt, säljer delar av detta lager, men framför allt får betalt för att värva nya försäljare. MLM är ofta en förtäkt form av pyramidspel, men är till skillnad från pyramidspel tillåtna i Sverige.

Multi-level marketing innehåller ofta pseudovetenskapliga produkter

Ur vetenskaplig synvinkel är värvarnas påståenden om vinstmöjligheterna för nya försäljare ofta tveksamma. Själva produkterna är också ofta av pseudovetenskaplig karaktär. Bland annat säljer MLM-företaget Kyäni fruktjuicer som påstås ha enorma hälsovinter, för summor högt över det normala marknadsvärdet för fruktjuice.

Även om det finns en liten chans att personer som värvas till MLM-företag kan göra en liten vinst, så går dessa företag alltså dessutom oftast hand i hand med pseudovetenskapliga produkter.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning