Läkande beröring är en sorts energi-healing. Helaren vidrör patienten försiktigt, vilket påstås påverka en energi som finns inom och omkring varje mänsklig kropp. Sjukdom påstås störa denna energi och helaren tror att hennes beröring kommer att hjälpa till att återställa balansen, harmonin, jämvikten, et cetera, till det “mänskliga energisystemet” och därigenom underlätta självläkning hos patienten.

Läkande beröring kallas för en holistisk terapi eftersom den bygger på uppfattningen att healing inbegriper någon slags helhet eller fullständighet hos kroppen, sinnet, känslan och anden. Som all energihealing bygger läkande beröring på magiskt tänkande.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.pngEnergy Healing: Looking in All the Wrong Places av Robert Todd Carroll
Bild:Us.pngHealingTouch.net
  • Vetenskap och Folkbildning