Tillståndet fraktal felaktighet är att ha fel på varje tänkbar upplösningsskala. Det vill säga, på avstånd är världsbilden hos en person som har fraktalt fel helt felaktig; och vidare, oavsett vilken liten del av denna persons världsbild du zoomar in på, kommer denna del vara lika fel som hela världsbilden.

Att debattera med en person som har fraktalt fel leder till en oändlig regress, eftersom varje tillbakavisande du gör av denna persons åsikter kommer leda till ett genmäle fullt av halvsanningar, logiska språng och regelrätta lögner som kräver minst lika mycket tillbakavisande som det första. Det är lika omöjligt att övertyga en person som har fraktalt fel om något som det är att gå runt hela kanten på Mandelbrotmängden på ändlig tid.

Om du någonsin blir indragen i en diskussion med en person på nätet som har fraktalt fel–på sändlistor, nyhetsgrupper eller nätforum–så är det klokaste du kan göra att säga vad du har på hjärtat en gång och sedan ignorera alla svar, och på det sättet spara tid.

Vetenskap och Folkbildning