Ansiktet på Mars är en formation som ses på några fotografier, tagna av satelliten Viking 1976, på Cydoniaområdet på Mars. Högst troligt är det en naturligt bildad formation, men somliga tycker sig se ett ansikte eller en byggnad och är övertygade om att den konstruerats av intelligenta varelser.

Enligt Gary Posner så bär författaren till The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever (1987), Richard C. Hoagland, det största ansvaret för föreställningen om att rymdvarelser skapat formationen.

På NASA förklarar man att bilderna bara är en effekt av ljus och skugga, vilket somliga uppfattar som ett säkert tecken på hemlighetsmakeri. Några ingenjörer och dataexperter har på digital väg förbättrat fotografierna. Detta ledde raskt till meningen att ansiktet var en skulptur av en mänsklig varelse, placerad intill en stad vars tempel och befästningsverk gick att urskilja. Vissa undrade om dessa var byggda av samma varelser som låg bakom de forntida flygplatserna i Peru och som nu försöker kommunicera med oss genom

komplicerade symboler i sädesfältscirklar. Andra upphöjde sin undran till en övertygelse baserad på bräckligast tänkbara bevis och storslagen föreställningsförmåga. Carl Sagans mer jordnära förklaring av ansiktet på Mars, är att det formats av erosion, vind och andra naturkrafter (Sagan, 52–55); en ståndpunkt som efter omständigheterna framstår som högst förnuftig.

I juli 2002 skickade NASA:s satellit Mars Odyssey hem några mer detaljerade bilder som verkade kavla ut ansiktet, tillsammans med ett antal andra tillplattade ansikten. Till förfäran för alla handelsresande i mystik, förklarar NASA att Cydoniaområdet är en “normal geologisk formation med sluttningar och åsar som under eoner skulpterats av vind och jordrörelser orsakad av gravitation” (*). Klicka här för att se senaste högupplösta fotografierna.

Foto från NASA/JPL/Arizona State University

Foto från NASA/JPL/Arizona State University

2006 - Foto från ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), MOC (Malin Space Science Systems)

2006 – Foto från ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), MOC (Malin Space Science Systems)

Se även

forntida astronauter,  apopheniaOur Lady of Watsonvillepareidolia,  rorschachtestSitchinsubliminal och Velikovsky.

Vidareläsning

Richard Hoagland’s Nonsense, Phil Plait även känd som The Bad Astronomer
Unmasking the Face on Mars
The Face Behind the “Face” on Mars: A Skeptical Look at Richard C. Hoagland, Gary P. Posner, Skeptical Inquirer, November/December 2000.
The Face on Mars: Unmasked by New Images, Tony Phillips.
The Real Story Behind Mysterious Space Photos, Robert Roy Britt
New Pictures of the “Face on Mars” April 6, 1998.
The New Face on Mars
The Face on Mars, Sally Stephens, Astronomical Society of the Pacific
Malin Space Science System “Face on Mars” page
Happy Face on Mars Exposed by Robert Roy Britt

Sagan, Carl. The Demon-Haunted World – Science as a Candle in the Dark (New York: Random House, 1995).

Vetenskap och Folkbildning