Vad är Föreningen Vetenskap och Folkbildning?

Vetenskap och Folkbildning är en ideell förening som drivs på frivillig basis. Verksamheten finansieras av medlemmarnas årsavgifter, prenumerationer och mindre gåvor från allmänheten. Sedan 1987 delar föreningen varje år ut två utmärkelser, Årets folkbildare och Årets förvillare. Föreningen bildades 1982 och har idag över 2600 medlemmar.

Syfte

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga och ogrundade föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder.

  • Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer.
  • Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
  • Föreningen är öppen för alla som stöder dess syfte.
  • Allt arbete i föreningen sker ideellt.

Vetenskap och pseudovetenskap

Att definiera vetenskap och pseudovetenskap är inte alldeles enkelt. VoF använder följande definition:

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade.

Mer om definitionen av pseudovetenskap kan du läsa i denna artikel.

Föreningens stadgar finns att läsa här. Adress och kontaktuppgifter finns här.

Vetenskap och Folkbildning