”Följande astrologiska förutsägelser bör bara läsas för nöjes skull. Sådana spådomar har ingen grund i vetenskapliga fakta.” Det var i november 1984 som den skeptiska organisationen CSICOP (numer CSI) skrev till en rad tidningar och föreslog att horoskop ska förses med en disclaimer. ”De flesta som svarade på brevet menade att förklaringen var onödig. De publicerade horoskopen på skämtsidorna, och tyckte det visade vad det handlade om.” (Folkvett 4/1985)

”Jag lade mina händer runt bryggaren och bad den sätta igång sin energi så vi kunde få vårt kaffe. Och efter någon minut fungerade den igen.” Reiki-metodens fantastiska krafter beskrivs under den lika fantastiska rubriken ”Healing av kaffebryggare”. (Folkvett 4/1993)

”I förra Folkvett fanns en notis om att personer med blodgrupp B enligt kinesisk vidskepelse anses sakna självständighet, kritiskt tänkande och laganda. Det framgick också att Susanna Ehdin har blodgrupp B. Det senare kunde verka vara en helt irrelevant upplysning. Vad som inte framgick av notisen, men däremot av Dan Larhammars artikel i Folkvett 1/2001, är att Ehdin själv tror på och sprider liknande ovetenskapliga uppfattningar om att olika blodgrupper representerar olika människotyper.” (Folkvett 2/2002)

Vetenskap och Folkbildning