Publicerat i Folkvett nr 4/2008.

Folkvett

Intervju i nästa nummer

Intervjun med Joakim Westerlund, vars första del var införd i Folkvett 3/2008, kommer att avslutas i nästa nummer.

JJ

Sverige

Språkblomster från (v)

I en riksdagsmotion från 2001/2002 betitlad ”Patent på mjukvara” undertecknad av sex vänsterpartister med Tanja Linderborg som förstanamn finns följande resonemang: ”I Sverige är det, enligt nuvarande lagstiftning, tillåtet att ta patent på färdig programvara. (…) Däremot är det inte tillåtet att ta patent på de logaritmer som en programvara är uppbygd av.” Och litet senare: ”Det främsta exemplet på en stat där logaritmerna fritt kan patenteras är USA.” För den som kommer ihåg logaritmlagarna från matematikundervisningen ser detta en smula underligt ut. Å andra sidan är det inte svårt att inse vad motionärerna egentligen ville skriva: algoritmer.

JJ

Gillberg i Europadomstolen

Christopher Gillberg, som i svensk domstol dömts för sin vägran att lämna ut känsligt forskningsmaterial, har lämnat in en anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, eftersom han anser att det är svenska staten som genom en rad inbördes oförenliga beslut försatt honom i situationen där han kände sig tvungen att vägra lämna ut materialet. Europadomstolen har nu lämnat prövningstillstånd och anmodat svenska staten att senast den 15 oktober inkomma med ett yttrande över Gillbergs klagomål, rapporterar Sveriges Radio Göteborg. Redan detta är ganska ovanligt, då ca 90% av alla anmälningar till Europadomstolen inte leder till någon åtgärd alls. Det återstår att se om domstolen också beslutar att ta upp ärendet till prövning i sak.

JJ

Trädgårdstomtar utrangerade

I Folkvett 2008:3 berättade vi om en examensuppsats vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om ”andlig växtodling”. I uppsatsen rekommenderas att man inför ett trädgårdsarbete ska ta kontakt med trädgårdsandar och hålla ett ”projektledningsmöte” där bl.a. trädgårdstomtarna ska vara med. Den 8 oktober 2008, någon dag efter att Folkvett kommit ut, togs examensarbetet bort från SLU:s elektroniska publiceringssystem (Epsilon). Enligt uppgift från SLU:s bibliotek skedde detta på begäran av rektor och prorektor. Skälet var att arbetet befunnits inte uppfylla rimliga krav på vetenskaplig metodik.

SOH

Sven Magnusson död

Publicisten Sven Magnusson har avlidit, 77 år gammal. Han föddes 1930 och var mest känd som redaktör för tidskriften Sökaren, som utkommit sedan 1964 men nu rimligen kommer att upphöra. Sökaren har publicerat texter om mystik, parapsykologi, new age och annan andlighet samt pseudovetenskap. Texterna har till allra största delen varit okritiska, men även en skeptiskt lagd person har haft nytta av tidskriften, genom att den med sin ämnesbredd täckt in alla upptänkliga idéströmningar inom nyandligheten. Magnusson har även författat några böcker: Flygande tefat – vad säger vetenskapen? (1975), Det ”övernaturliga” och vår världsbild (1976), Stora tankar i vår tid. Perspektiv på new age (2000). Han var dessutom redaktör för antologierna Vår tids mirakler (1968) och Alternativ tro 1-2 (1976).

JJ

SVT-dokumentär om vinkelpekare

På bästa sändningstid kunde man i SVT2, kl. 20.00 tisdagen 12 augusti, se ett halvtimmes program vid namn Hur långt är det till närmsta björn? Programmet var gjort av Malin Skjöld och visade ett antal landsbygdsmänniskor, alla äldre män, som hanterade så kallade vinkelpekare och talade om vad de fick för ”signaler” från dessa. Avstånd till älgar, björnar och hundar angavs mycket precist. Currykryss hittades. Vilken art frusen fisk som låg på köksbordet framgick även för en av männen, även om en smärre miss därvidlag också visades upp. Hela det något farsartade hopklippet var okommenterat, utom en liten diskret påminnelse om att övriga i jaktlaget inte hade blivit övertygade. Programmet går i repris den 20/8.

Man frågar sig vad som var poängen med detta program? Ville det övertyga? Vissa tendenser åt det hållet kunde märkas, och ingen direkt kritik framfördes av någon. Några lite skeptiska men mest nollställda ansiktsuttryck visades upp. Visst visade programmet en glimt av en svensk landsbygdsverklighet, men meningen med att visa just detta när det finns så mycket annat intressant och värdefullt förstår åtminstone inte jag. För den oinvigde kunde det mycket väl ha uppfattats som om allt som sades var sant och riktigt. Ur folkbilningssynvinkel var detta ett riktigt djupt lågvattenmärke.

HE

Saltå-VD prisbelönt

Johan Ununger, VD för antroposofiska Saltå kvarn i Järna, blev i oktober en av fyra som mottog Coops Änglamarkspris om 100 000 kronor. Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra personer som gör förtjänstfulla saker för miljön. I prismotiveringen säger Coop: ”Saltå som marknadsför ekologiska, biodynamiska och klimatsmarta livsmedel har inte bara analyserat sin egen klimatpåverkan utan har också som första företag i Sverige börjat klimatkompensera sina produkter genom trädplantering i Uganda.”

I den mån Saltå kvarns verksamhet gynnar miljön har detta inte mycket att göra med de gamla antroposofiska källskrifterna, författade av Rudolf Steiner. Han förespråkade mera metoder som att fylla urinblåsor av kronhjort med blommor av rölleka, låta dem ligga i solen under sommaren, gräva ner dem under vintern och sedan gräva upp dem på våren. Med detta kompostpreparat skall man krydda sin gödselhög, varvid preparatet efter gödslingen bidrar till att styra reaktioner mellan svavel och andra ämnen så att åkermarken kan ta upp kosmisk strålning. Och det är ju bra.

MR efter Länstidningen i Södertälje

Utrikes

Känd parapsykolog död

Den amerikanske parapsykologen Montague Ullman avled den 6 juni 2008. Han föddes 1916 och är mest känd som en av forskarna bakom de s.k. Maimonides-studierna. Dessa undersökningar, uppkallade efter det sjukhus i New York där de utfördes, handlade om drömtelepati och var omtalade framför allt på 1970-talet. Ullman var även psykiater och psykoanalytiker. Boken Drömtelepati, som han var medförfattare till, översattes till svenska 1986.

JJ
Vetenskap och Folkbildning