Publicerat i Folkvett nr 4/2004.

År 1984 samlades en grupp anhöriga till personer som blivit indragna i scientologin. De bestämde sig för att bilda en förening som fick namnet FRI (Föreningen Rädda Individen). Ungefär ett år senare anslöt sig en tidigare bildad, mer informell grupp av anhöriga till medlemmar av Hare Krishna. Snart tillkom anhöriga och avhoppare från ett stort antal andra sekter.

FRI har påtagit sig tre uppgifter. Man hjälper sektmedlemmar och anhöriga, man informerar om manipulation och sekter, och man söker påverka samhället så att utrymmet för de destruktiva grupperna minskar. Den första uppgiften har nog varit den mest tidskrävande. Ett mycket stort ideellt arbete har lagts ned på socialt stöd till sektavhoppare, som ofta behövt mycket hjälp för att komma tillbaka till en mera vanlig tillvaro.

I FRI:s senaste medlemsblad rapporteras att man har uppvaktat Skolverket för att diskutera problem kring friskolor som har anknytning till manipulativa organisationer. Detta är ett av många exempel på de viktiga insatser som FRI gör genom information och opinionsbildning.

Det finns en nära släktskap mellan FRI:s och Vetenskap och Folkbildnings syften. De metoder som används för att kontrollera sektmedlemmars verklighetsuppfattning är raka motsatsen till det vetenskapliga och kritiska tänkande som Vetenskap och Folkbildning vill främja. Därför är det föga förvånande att de värsta formerna av pseudovetenskap ofta har anknytning till sekter och andra manipulativa grupper.

Kontakterna mellan de båda föreningarna har varit många genom åren. Vetenskap och Folkbildning blir ibland kontaktat av personer som undrar hur man bäst kan hjälpa anhöriga eller bekanta som verkar vara på väg in i en destruktiv sekt. Det har då varit av stort värde att kunna hänvisa till FRI, som har stor erfarenhet av detta.

Folkvett ber att få gratulera FRI på 20-årsdagen.

Vetenskap och Folkbildning