Publicerat i Folkvett nr 1/2004.

Sverige

Årets pristagare

Till Årets folkbildare 2003 har VoF utsett Göteborgsastronomen Marie Rådbo “för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Hon har på ett inspirerande sätt, och under många år, verkat för att begripliggöra fysiken och främst astronomin för en större publik.” Rådbo är särskilt känd för sina böcker riktade till barn och ungdomar.

Till Årets förvillare utsågs samtidigt Kanal 5 för att man med programserien Förnimmelse av mord “försökt förvilla publiken till att tro på s.k. medier med påstått paranormala förmågor”. I motiveringen heter det vidare bl.a. att serien “bidragit till att sprida vanföreställningar och till att underlätta för charlataner att skaffa sig inflytande över andra människors liv” och att redaktören Caroline Giertz har “fantiserat ihop pseudovetenskapliga förklaringar till påstådda paranormala fenomen”.

Myt om ättestupan

“Ättestupan blev en modetanke redan i 1600-talets Sverige så fort Götreks och Rolfs saga kommit ut och ättestupor började omedelbart pekas ut runt om i landskapet, särskilt i Västergötland. Till och med i Nationalencyklopedin möter oss tron på ättestupan och denna förfärande form av pensionärsmissvård har under 1900-talet upprört otaliga socialpolitiska skribenter. Ivar Lo-Johansson gick i två böcker omkring 1950 till storms mot svensk åldringsvård, vars rötter han fann i just ättestupan.

Men ättestupan är en bluff, en tidig klintbergare, genomskådad redan av Uppsalaprofessorn Adolf Noreen och slutgiltigt nedmonterad av ett koppel forskare under 1990-talet. De avslöjade att ättestupan är ett isländskt skämt med tidigmedeltida svenskar, som ofta skildras som dumma, hedniska och efterblivna.”

(Henrik Williams, professor i nordiska språk, i DN 2003-12-18)

Kritik mot hälsokostbranschen

I en artikel i Dagens Nyheter (29/8 2003) kritiserade Elizabeth Peltola och Anders Lindström, ordförande respektive generalsekreterare i Svenska Celiakiförbundet, de naturläkare och hälsohem som rekommenderar dinkelvete för glutenintoleranta. Det finns vetenskaplig dokumentation som visar att dinkelvete innehåller samma slags gluten som vanligt vete och att det därför är lika skadligt för de glutenintoleranta. Men inte desto mindre ordineras det inom hälsokostbranschen, t.o.m. till glutenintoleranta barn.

De båda artikelförfattarna påtalar också att flera hälsohem inte klarar av att garantera att glutenintoleranta får en glutenfri kost. “Det är anmärkningsvärt att man inom området hälsokost och alternativmedicin inte kräver samma kompetens och kvalitetssäkring som inom traditionell livsmedelshantering och medicin.”

HumaNova – bluff

HumaNova är ett företag som under devisen “Bli den du är” ordnar utbildningar i “psykosyntes”. Eleverna utexamineras som “diplomerade samtalsterapeuter”. Basutbildningen kostar 29000 kr och omfattar då blott 16 lärarledda tillfällen, två böcker och några korta häften. Utbildningsträffarna består mest av meditationsövningar och samtal mellan eleverna. HumaNovas rektor Peter Löfwendahl grundade företaget 1990, men då som “Automatisk Teletjänst 3L AB”. Han drog i januari 2003 tillbaka sin uppgivna fil dr-titel, sedan det framkommit att den köpts av ett bluffuniversitet på nätet. HumaNova har även erbjudit utbildningar upp till påstådd doktorsnivå i samarbete med Greenwich University, ett annat bluffuniversitet. PsykosyntesAkademin i Stockholm, som ej är knuten till HumaNova, uppger att Löfwendahl var elev där 1992-95 men att han aldrig tog någon examen. Allt detta avslöjas i en debattartikel av Catharina Frank i Personal & Ledarskap nr 10/2003.

HumaNovas VD Lars-Olof Fors svarar i samma nummer bl.a.: “Vi kan konstatera att det på ingen punkt i insändaren framhålls kritik mot kvaliteten i den utbildning som HumaNova bedriver.” Goddag yxskaft.

Förklarat ljus

Natten till den 5 maj 2003 såg två bilburna undersköterskor som arbetade i äldreomsorgens nattpatrull ett litet ljusstarkt föremål rusa fram lågt över himlen nära Tvååker i Halland. De trodde att något störtat och att det eventuellt brann i åkern, men tillkallad brandkår fann inget. Händelsen slogs upp stort i lokala massmedia. Förklaringen, rapporterad i UFO-Aktuellt 2/2003, visade sig dock vara ett ytterbelysningen på ett boningshus. Sedda från bilvägen var lamporna delvis skymda av träd, och när dessa vajat i nattens kraftiga vind fick ljusen ett flammande utseende.

Ett misslyckande för skolan

Statsvetarna Sören Holmberg och Lennart Weibull har redovisat en enkätundersökning som visar att 26 procent av ungdomarna menar att parapsykologi är en vetenskap och 28 procent menar att astrologi är det. Tidskriften Tvärdrag (nr 2-3/2003) som återger dessa siffror konstaterar att skolan har missat något grundläggande. “För om ungdomar tror att deras framtid står att läsa i stjärnorna, varför ska de då anstränga sig för att lära sig något för att förstå världen och människorna… När det gäller skillnaden mellan tro och vetande har inte bara de religiösa friskolorna problem. På den punkten verkar hela skolan ha misslyckats.”

Internationellt

Sämre helande

År 2000 publicerade J. A. Askin m.fl. en systematisk översikt över randomiserade prövningar av helande på avstånd (distant healing) i Annals of Internal Medicine 132, 903-10. Antalet inkluderade studier var 25. De flesta redovisade positiva resultat, men översiktens författare var ändå ganska återhållsamma i sina slutsatser. Nu har E. Ernst gjort en uppdatering av översikten genom att analysera nio randomiserade och åtta icke randomiserade studier som tillkommit sedan dess (Wiener Klinische Wochenschrift 115, 241-5, 2003). Ernst drar slutsaten att helandets vetenskapliga stöd väsentligen har försvagats. Dessutom har det framkommit att en av de positiva studierna i den tidigare översikten, av Elisabeth Targ m.fl., har förfuskats av “datafiske”. Med detta menas att forskarna prövat många statistiska metoder och mått men att bara de som gav intressanta resultat har redovisats. En artikel i Wired Magazine december 2002 handlar om detta fusk.

Alltför hoppfulla homeopater

På Kommittén för Alternativ Medicins hemsida (www.kam.se) uppmärksammas en artikel av Louis Rey med titeln “Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride” (Physica A 323, 67-74, 2003). Termoluminiscens är det ljus som skickas ut när elektroner vid uppvärmning återgår till sina stabila jämviktslägen efter att ha utsatts för joniserande strålning vid låg temperatur. Ljusets egenskaper kan då avslöja provets elektronstruktur. Rey spädde ut litium- och natriumklorid (koksalt) i tungt vatten (D2O) enligt homeopatisk metod (med speciella skakningar) så att sannolikheten var lägre än 1/100 att någon molekyl var kvar. Trots detta fann Rey tydliga signaler att litiumet och natriumet undertryckte termoluminiscensen. Reys förklaring går ut på att ändringar i det tunga vattnets vätebindningar sprider sig i det nya utspädningsvattnet på grund av skakningarna.

Möjligen kan man misstänka att Rey först använde vanligt vatten (H2O) men inte fann någon effekt. Under normala omständigheter är den termoluminiscenta signalen 50 ggr större från D2O än från H2O. Icke desto mindre tycks Rey ha eliminerat alla mera uppenbara felkällor, och metodiken är så väl beskriven att den torde kunna upprepas.

KAM verkar tro att fyndet kan ge stöd åt homeopatin, men så är det knappast. Dels är homeopatiska preparat sällan baserade på joniska salter, dels innehåller de aldrig tungt vatten. Och även om vätebindningen hos vanligt vatten skulle ändras litet så finns inga skäl att tro att det påverkar hälsan.

Homeopatiskt nederlag

Kliniska prövningar av homeopati görs i regel så att patienter med en viss åkomma delas in i två grupper. Den ena gruppen får ett homeopatiskt preparat och den andra får placebo, varefter utfallen jämförs. Ett annorlunda grepp har använts av några engelska forskare (Brien, Lewith & Bryant, Br J Clin Pharmacol 56, 562-568, 2003). Istället för att testa ett homeopatiskt medel på sjuka, har de prövat en av de principer varpå homeopatin bygger, nämligen att ett medel i kraftig utspädning som ges till friska personer ger symptom som motsvarar de sjukdomar som medlet är effektivt mot. Försökspersonerna (sammanlagt 253 st) delades slumpmässigt i två grupper. Den ena fick det homeopatiska preparatet Belladonna i utspädning 30C (1:1060). Den andra gruppen fick placebo. Alla personer skulle varje dag anteckna eventuella symptom i ett formulär. Försöken pågick i tre veckor. Grupperna uppvisade inga skillnader i symptom.

“Evolution” rensas bort i Georgia

Kathy Cox, högsta ansvarig för de statliga skolorna i Georgia försvarar att ordet “evolution” har tagits bort från läroplanen i biologi för delstatens high schools. Enligt Cox är evolution “ett fackord [buzzword] som orsakar många negativa reaktioner”. Ordet har ersatts med “förändring med tiden” (change over time). Forskare och föräldrar har protesterat med långa namnlistor. John Avise, professor i genetik vid University of Georgia, är orolig: “Jag hoppas att de inte ändrar ‘kemi’ till ‘molekylernas rörelse i rummet’ nästa gång”.

(Los Angeles Times 2004-01-30)

Fortsatt vetenskap i Texas

Texas State Board of Education, som har stort inflytande över läroplanerna i de statliga skolorna i Texas, och därmed över läroböckernas utformning, röstade den 6 november med siffrorna 11-4 ned kreationistiska förslag att föra in “intelligent design” i biologiundervisningen. Eftersom Texas är den näst folkrikaste staten i USA skulle säkert en kreationistisk seger ha påverkat läroböcker i hela landet.

Dänikenland

Tidernas mest framgångsrike pseudovetenskaplige författare, Erich von Däniken, har tillsammans med Swatch och en rad andra schweiziska storföretag öppnat en temapark, Mystery Park. Anläggningen ligger i den lilla staden Interlaken. Det hela går ut på att mystifiera människans förhistoria. Däniken har varit särskilt förtjust i att lägga fram “bevis” för forntida besök från rymden.

Norsk spjutspetsyoghurt

Norska mejerifirman Tine tillverkar yoghurt innehållande mjölksyrebakterien Lactobacillus rhamnosus GG. Denna mikrob har väldokumenterade gynnsamma effekter på den mänskliga matsmältningsapparaten. Personen som skrivit texten på själva yoghurtburkarna har dock haft lite bråttom. Här sägs inget om bacillens effekter, bara att den har “vitenskapelig dokumenterte egenskaper”. Vilka egenskaper då, frågar sig Folkvett-red. Diameter? Vikt? Färg? Form? Men det känns ju tryggt att yoghurten är vetenskaplig i alla fall.

Föreningen

Flest VoFare i Stockholm

Vid en utvärdering av medlemsstocken per 2003-11-19 (1237 medlemmar) visade det sig att 474 bodde i Stockholms län och 149 i Uppsala län. Dessa två län svarar alltså för drygt 50% av alla medlemmar. Tunnast med medlemmar i relation till folkmängden var det i Värmland, stora delar av Småland och Västergötland samt i hela södra Norrland. Medlemsrikaste kommunen var inte oväntat Stockholm (261 medlemmar), därefter kom Uppsala (134), Göteborg (84), Lund (44) och Linköping (39). I relation till folkmängden blir kommuntopplistan denna: Uppsala, Lund, Danderyd, Upplands-Väsby, Sundbyberg, Mölndal, Stockholm, Sollentuna, Solna, Täby. 17 medlemmar bodde utomlands, flest i Finland (4), därefter Norge (3) och USA (3).

Succé för Randi

James Randi höll ett föredrag anordnat av VoF på KTH den 5 december. Flera hundra personer slöt upp, och åtskilliga fick bara ståplats. Randi visade en del trick, men framför allt talade han om sina favoritämnen: Hur lätt det är att luras och att bli lurad, homeopati, helbrägdagörelse (healing), psykisk kirurgi och Uri Geller. Han visade även videosnuttar där han avslöjat olika bedrägerier. Randi drog ner många skratt och fick stormande applåder.

Randi är 75 år och i fin form, men det är inte säkert att vi får se honom igen i Sverige. Det var tio år sedan sist han var här.

Vetenskap och Folkbildning