Publicerat i Folkvett nr 1/2004.

Under påven Johannes Paulus II har Vatikanens helgonförklaringskommission arbetat för högtryck som aldrig förr. Johannes Paulus har enligt tidningsupgifter kanoniserat lika många helgon som alla sina föregångare tillsammans.

Kommissionens verksamhet består väsentligen i att finna dokumenterade fall av mirakel. Dessa mirakel är i regel av medicinsk karaktär. Det man söker påvisa är att någon har tillbett ett tilltänkt helgon om att antingen själv tillfriskna eller att någon annan gör det, och att vederbörande därefter tillfrisknat oförklarligt. Oförklarliga tillfrisknanden ses som bevis på ett gudomligt ingripande och därmed som det tecken från ovan som krävs för en helgonförklaring.

Den medicinska delen av detta resonemang är allt annat än insiktsfull. Det är i praktiken ofta omöjligt att förutsäga en sjukdoms förlopp. Erfarna läkare kan berätta om både positiva och negativa överraskningar, om patienter som blivit mycket bättre eller mycket sämre än väntat, utan att detta har kunnat förklaras. Vi vet helt enkelt alldeles för litet om de flesta sjukdomar. Att någon oförklarligt tillfrisknar (eller oförklarligt blir sämre) betyder helt enkelt att det har hänt någon i kroppen som vi för närvarande inte förstår. Många sjukdomsförlopp som var oförklarliga för hundra år sedan skulle idag gå att förklara. Kunskaperna om sjukdomar kommer förhoppningsvis att fortsätta utvecklas.

Helgonkommissionen tillämpar väsentligen samma slags logik som oseriösa ufologer. De sistnämnda utnämner alla himlafenomen som de inte kan förklara till rymdskepp. Helgonförklararna i Rom utnämner på motsvarande sätt alla fall av oförklarligt tillfrisknande till mirakel. Det logiska felet består i båda fallen i att man betraktar det oförklarade som ett enhetligt fenomen, vilket man sedan likställer med den egna favorithypotesen (utomjordiska besök respektive gudomliga ingripanden).

I båda fallen uppstår dessutom ett intressant mass-fenomen. När ufon blivit uppmärksammade t.ex. genom dagspressen blir människor mer uppmärksamma, och det kommer nästan med säkerhet att rapporteras ytterligare ett antal himlafenomen, av vilka en del blir klassificerade som oförklarade, dvs. rymdskepp. På motsvarande sätt, om tillräckligt många sjuka tillber en avliden person är det, rent statistiskt, nästan säkert att någon av dem kommer att tillfriskna oförklarligt. Personer som i sin livstid blivit katolska superstjärnor, som moder Theresa och Padre Pio, har därför en tämligen säker väg utstakad mot helgonförklaringen.

Vetenskap och Folkbildning