Publicerat i Folkvett nr 3-4/1997.

Jan G Bruhn & Peter Eneroth: Naturläkemedelsboken. Fakta och erfarenheter. Boehringer Ingelheim AB 1997.

Jan G Bruhn är farmakolog i Uppsala och har tidigare givit ut Naturliga läkemedel på Apotekarsocietetens förlag 1990. Peter Eneroth är professor i biokemi och ordförande i Svenska Sällskapet för Fytoterapi.

Naturläkemedelsboken är skriven för en läsekrets med medicinsk eller farmakologisk grundkompetens och höjer sig faktamässigt över mängden av naturläkemedelsböcker som erbjuds allmänheten. Man kan därför inte avförda boken lika svepande som vi skolmedicinare brukar avfärda alster som beskriver naturläkemedel.

Boken inleds med en förtjänstfull beskrivning av vad som menas med naturläkemedel och vilka lagar som reglerar handel med sådana produkter. Därefter följer några intervjuer med företrädare för apoteksbolaget och hälsokostbranschen och med några läkare som använder naturläkemedel som ett inslag i en för övrigt vetenskapligt förankrad verksamhet. Slutligen kommer en beskrivning av sex naturläkemedel, gingko, johannesört, ginseng, vitlök, valeriana och röd solhatt.

Författarna har naturligtvis valt sida (“Man merkt die Absicht…”) men deklarerar i förordet att läkarkåren måste skaffa sig en mer nyanserad syn på naturläkemedel, annars riskerar man att stöta bort patienter och förhindra en meningsfylld diskussion. Här är jag beredd att hålla med författarna. Den vanliga attityden från oss läkare att “tiga ihjäl skiten” är dömd att misslyckas – skiten är för livskraftig och allmänhetens oreflekterade tilltro till läkarauktoriteten ett historiskt minne blott.

Boken är utgiven av ett läkemedelsföretag som bland annat tillverkar ett vetenskapligt väl dokumenterat astmapreparat (Atrovent) som har sitt ursprung i örtmedicinen, nämligen spikklubban Datura Stramonium. Jag tror emellertid inte att boken på något sätt är ett policydokument från företagets sida ? man vill helt enkelt ha ännu en liten “inkilningspresent” för att motivera sina marknadsföringsbesök hos läkarkåren. Resultatet har i alla fall blivit en allmänbildande produkt som kan läsas med behållning även av de läkare som, i likhet med anmälaren, ser med oro på allmänhetens oreflekterade tilltro till naturläkemedel.

Bengt Midgren,
docent i lungmedicin vid Universitetssjukhuset i Lund.

Vetenskap och Folkbildning