Publicerat i Folkvett nr 3-4/1996.

Vetenskap och Folkbildnings båda årliga utmärkelser har på det hela taget blivit mycket framgångsrika. De tio personer som blivit folkbildare har alla fått en extra uppmärksamhet som hjälpt dem att framföra angelägna budskap. Utnämnandet av årets förvillare har varit viktiga bidrag till en nödvändig kritisk diskussion. Nu, efter tio år, har utmärkelserna fått en efterföljare. Två nya priser har inrättats av tidskriften Sökaren (som står New Age-rörelsen nära, men som också brukar ge utrymme för kritiska synpunkter). Tidningen har gett sitt första “klokpris” till Clas Svahn, UFO-Sveriges ordförande, och sitt första “knaspris” till UFO-författaren Sune Hjorth. Svahn intervjuades i Sökaren (nr 1, 1997) med anledning av priset. I intervjun betonar han vikten av kritiskt tänkande i UFO-frågan, och tar avstånd från de gängse myterna om besök från yttre rymden. Redaktören frågar honom om de ganska få UFO-fall som UFO-Sverige inte finner någon förklaring till. Har de någon gemensam nämnare? Svahn svarar: “Det som utmärker dem är i så fall att de inte liknar varandra alls. De hör ihop, genom att de inte går att förklara. Men förklaringen är därmed inte nödvändigtvis densamma.” Clas Svahn är väl värd Sökarens klokpris för sina insatser för ett mera vetenskapligt tänkande i UFO-frågan.

Sökarens “knaspris” går också till en mycket kvalificerad kandidat. Sune Hjorths blandning av UFO-mystik och antisemitism hör till den mest vedervärdiga smörja som publicerats i bokform på svenska under senare år. Vi kan alltså gratulera Sökaren till ett gott val av de första pristagarna till det nyinrättade priset!

Folkvätten

Scientologin grundades i början av 1950-talet.

– Det är ingen ursekt!

Vetenskap och Folkbildning