Publicerat i Folkvett nr 3-4/1995.

Alkemisk amalgamsanering

I Georgia i USA bedrivs alkemisk tandlagning. (“Alchemical Dental Healing”) En medlem i Georgia Skeptics begav sig till en kurs i ämnet. Hon hamnade i en grupp som tillbringade en timme med att sjunga och lysa med ficklampor i munnen på varandra. Meningen var att de på detta sätt skulle få tandfyllningar av andra material att förvandlas till guld. Instruktörer påpekade dock att det brukade ta ett par veckor innan man nådde resultat. För 70 dollar kunde man köpa en röd ficklampa vars ljus hade samma frekvens som kroppens “resonansfrekvens”.(Kases file nr 5, 1994)

Botemedel mot aids?

Dagen hade den 22/3 1995 ett entusiastiskt reportage från Uganda, där en pastor som kallar sig Apostel Deo presenterades under rubriken “Han botar aidssjuka på uppdrag av Gud”. Inför den hänförde reportern visade pastorn upp 74 friskintyg som uppgavs visa att aidssjuka blivit friska och hiv-negativa på hans bönemöten. Nästa dag fortsatte tidningen på samma tema under rubriken “Miraklet i Uganda fortsätter”. Man intervjuade pastor Inge Bengtsson i Sundsvall, som beskrev händelserna i Uganda som “ett fantastiskt under” och framhöll att “Guds kraft är lika stor här”.Till Dagens försvar ska dock sägas att man även intervjuade överläkaren Pehrolov Persson på hiv-mottagningen på Huddinge sjukhus. Denne var skeptisk till de hiv-test “före och efter” som användes som bevis för underverken i Uganda. Det måste nämligen bevisas att blodet kommer från samma person, och det är inte svårt att i Uganda lämna in blodprov under falskt namn. “Vi har haft flyktingar från Uganda eller Kenya som burit med sig intyg om hiv-negativa tester men som senare utvecklat aids.”

Dödande akupunktur

En 40-årig norsk kvinna dödades under akupunktur eftersom nålen trängde rakt in i hjärtat. Kvinnan hade ett hål i bröstbenet där nålen kunde tränga in. Denna defekt finns hos cirka 10 procent av alla män och 4 procent av alla kvinnor.Akupunktören försvarade sig med att “ingen lärobok i akupunktur skriver om ett sådant hål i bröstbenet…Under utbildningen blir man heller inte informerad om denna riskzon, tvärtom framhålls området som mycket säkert. Normalt ska benet vara en centimeter tjockt där.”(Aftonbladet 22/5 1995. Lancet 345, 1175, 1995)

Stoppad reklam

Naturmedlet Ginkgo Biloba får inte längre marknadsföras med påståenden om att det hjälper mot cirkulationsrubbningar. Företaget har av KO fått ett bötesföreläggande om 100 000 kronor om reklamen inte stoppas. Naturmedel får inte marknadsföras som botemedel mot sjukdomar som kräver läkardiagnos. (DN 24/3 1995)

Farlig drottninggelé

Tre personer i Spanien har fått akut bronkospasm (sammandragning av luftrören) efter att ha intagit Royal jelly, s k drottninggelé. Tidigare har två liknande fall rapporterats från Australien, varav det ena fick dödlig utgång. Drottninggelé är ett naturmedel, som utsöndras från spottkörtlarna hos bin, och som tycks vara nödvändigt för utvecklingen av bidrottningar. Dess påstådda positiva effekter hos människa har inte kunnat påvisas. Däremot finns mycket starka misstankar om att det kan ge allergier. Personer med astma eller andra allergiska tillstånd bör i vart fall undvika preparatet.(Info från Läkemedelsverket nr 2, 95)

Är mistelpreparat farliga?

Mistelpreparat används som bekant mot cancer inom antroposofisk medicin. Några bevisade effekter mot cancer finns inte. Däremot har två tyska forskare funnit starkt giftiga substanser i mistelextrakt. Halterna är dock förmodligen alltför låga i de antroposofiska preparaten för att dessa substanser ska ha någon giftverkan (eller för den delen cytostatisk verkan).(Der Skeptiker nr 2, 1995)

Vetenskap och Folkbildning