post id: 26437
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26437
  
Skeptisk måndag

Tatariska riket

Tatarien
“Oberoende och Kinesiska Tatarien”, 1806

Ett bortglömt imperium

För inte så länge sedan, kanske för bara drygt hundra år sedan, dominerade en nu bortglömd civilisation nästan hela världen. Man hade teknologi och arkitektur som i vissa fall överstiger vår egen. Trådlös kommunikation och kraftöverföring existerade och framför allt imponerande arkitektur vittnar om det tatariska rikets överlägsenhet. De här upp­gifterna avslöjades så sent som 2016 och har fått stor spridning på internet, framför allt på sajter som Youtube och Reddit.

Jättar och framstående arkitektur

Huvudstaden i Tatarien?
Huvudstaden i Tatarien eller Världsutställningen i Chicago 1893?

Bevisen för allt detta står i stor utsträckning att finna i gamla svartvita fotografier, speciellt på nu raserade palats och byggnader. Många av dessa konstruktioner hade oproportionerligt höga salar och kupoler för att rymma dåtidens jätte­människor, som ofta var kring tre eller fyra meter långa. Bilder på Robert Wadlow (1918 – 1940), ofta kallad världens längsta man med sina 272 cm, används ur sitt sammanhang som ett exempel på dessa jättar. Man noterar att liknande arkitektur förekom på i stort sett alla kontinenter, vilket ska bevisa att det rörde sig om en och samma civilisation. Äldre kartor framhävs ofta där man kan se benämningen Tatariska riket eller Tatarien (på svenska även Tatariet) på områden i mellersta eller norra Asien. Var tog denna civilisation vägen?

Begravd i lera och gyttja

Enligt den här teorin inträffade en stor världsomfattande katastrof som bokstavligen begravde mycket av den tatariska civilisationens kultur. Man kan bland annat se detta på en del byggnader som överlevde, där “källare” med fönster vittnar om att marknivån en gång var mycket lägre. Många gamla fotografier från världsutställningar kring förra sekelskiftet påstås visa tatariska byggnader. Att det endast skulle vara utställningar tycker man verkar otroligt. Varför skulle någon bygga upp så storslagna städer i marmor och sten1) bara för att genast riva dem igen?

Tatariet
“Tatariet”, Nordisk Familjebok 1919

Varför minns vi inte det tatariska riket?

Efter katastrofen konspirerade världens regeringar (av oklar anledning) för att dölja det tatariska rikets existens, och man rev allt det som återstod. Bland annat var det andra världskriget ett sätt att se till sudda bort spåren från jordens yta.

Inkonsekvent och med inslag av antisemitism

Precis som med många liknande idéer så är de flesta anhängarna inte särkilt överens om detaljerna. Det enda som är givet är att någonting i den etablerade sanningen inte stämmer. En del landar också i antisemitiska argument. De ursprungliga “tatarerna”, med vilka man i det här sammanhanget ofta menar de mongoliska folken, beskrivs som ljushyade Silk Road Aryans (“Sidenvägens arier”). Illuminati, George Soros, Rothschilds och andra anges ofta som krafterna bakom att dölja det tatariska rikets existens.

Resonemangen känns igen från mängder av andra konspira­tions­teorier, för det är naturligtvis det enda som detta är.

1) Världsutställningarna byggdes i verkligheten mest av trä, gips, och enklare material som utformades och målades för att ge ett mer permanent intryck.

Länkar:

Skeptoid: Tartaria and the Mud Flood
Bloomberg: Inside Architecture’s Wildest Conspiracy Theory
Wikipedia: Tartary#Tartaria Conspiracy Theory

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning