post id: 25078
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25078
 
Skeptisk måndag

Mandela-effekten


Uppdaterad 5 december 2022

Kollektiva falska minnen

Det finns exempel på att flera olika människor delar samma felaktiga minne. Effekten har fått namn av hur Fiona Broome, en självutnämnd “paranormal konsult”, i detalj beskrev hur hon mindes att Nelson Mandela hade avlidit i fängelse på åttiotalet, långt innan han valdes till Sydafrikas president 1994. Hon sade sig minnas hur dödsfallet gick ut i nyhetsmedia och också hur hans änka Winnie Mandela höll ett tal i samband med hans begravning1). Det unika var att andra personer som hörde talas om Broomes version, höll med och sade sig minnas exakt samma sak.

Nelson Mandela
Nelson Mandela (Wikimedia)

Andra exempel på Mandela-effekten

Det finns andra fall av kollektiva men felaktiga minnen, ofta från populär­kulturella fenomen. Ett par berömda sådana är att Darth Vader i filmen “Rymdimperiet slår tillbaka” skulle säga “Luke, I am your father” när han egentligen säger “No. I am your father”, att bilder­boks­figuren Nicke Nyfiken ursprungligen ritades med en svans eller att “Monopol-mannen” tidigare avbildades med en monokel, vilket inte är sant.

Alternativa universum?

Bland grupper som är konspi­ratoriskt lagda och som har förkärlek för mystik och paranormala fenomen, förs det då och då fram att dessa minnen inte kan vara en slump. Istället skulle då Mandela-effekten bero på att det finns olika parallella universum där Mandela faktiskt dog i fängelse, där Nicke Nyfiken faktiskt hade en svans och så vidare, och att fakta från dessa universum ibland “läcker över” till våra medvetanden.

Vad beror det på?

Sanningen är mer jordnära, nämligen att folk faktiskt ofta minns fel. Det kan förklaras ganska lätt med fenomen som bortträngda minnen och konfabulation. Men varför delar så många personer identiska felaktiga minnen? Om vi bortser från att minnena oftast inte är så “identiska” som det hävdas, så kan man hitta naturliga anledningar till sammanblandning om man tittar på varje enskilt fall:

 • En sydafrikansk frihetskämpe vid namn Steve Biko dog i polishäkte 1977 och många kan ha blandat ihop honom med Mandela, som framhöll Biko som ett föredöme.
 • Apor som liknar Nicke Nyfiken ritas ofta med svans.
 • När man citerar Darth Vader lägger man gärna till “Luke” i början på meningen för att referensen ska bli tydligare.
 • Monopol-mannen är lätt att blanda ihop med till exempel “Mr. Peanut” (en amerikansk reklamfigur) som verkligen har en monokel.

Dessa förklaringar är mycket mer rationella än att vi får minnesimpulser från parallella universum, även om det inte är lika fantasieggande och spektakulärt att tänka sig.

1) Nelson Mandela dog egentligen 2013.

Länkar:
The Skeptic UK: 2019’s ‘The Mandela Effect’ is a stylish, shallow exploration of a rather silly conspiracy theory
Heathline.com: The Mandela Effect: How False Memories Occur

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Mandela-effekten

 1. Hej,

  Utveckla meningen om bortträngda minnen, i länken ni anger i anslutning till begreppet anger ni att det hör samman med pseudovetenskapliga psykoterapimetoder. Menar ni att det kan de felaktiga minnena kan förklaras utifrån teorin om bortträngda minnen eller att de är ett resultat av pseudovetenskapliga psykoterapimetoder relaterat till bortträngda minnen, dvs. falskt placerade minnen? Jag förmodar att ni menar det sistnämnda?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning