post id: 24223
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24223
  
Skeptisk måndag

Auktoritetsargument

Ett vanligt logiskt felslut

Ett logiskt felslut är ett argument som kan verka övertygande men som vid närmare eftertanke inte bevisar någonting. Ett auktoritetsargument (engelska: Argument from Authority) är när man man hänvisar till en enskild persons uppfattning eller åsikt som “bevis” för att det man hävdar är korrekt.

Hänvisning till auktoritet inom området

Om en expert på ett område uttalar sig om något inom sin expertis kan det kännas logiskt och säkert att det som sägs måste vara korrekt. Men även experter kan ha fel. Det logiska felslutet är att ta den enskilde expertens uttalande som bevis att något måste vara på ett visst sätt. Alldeles frånsett att även duktiga personer kan ta fel, så är uttalanden i sig inte faktiska bevis. Bevis skapas på andra sätt, till exempel genom objektiva vetenskapliga tester som kan reproduceras i oberoende experiment.

Hänvisa till falsk auktoritet

Gwyneth Paltrow (Foto: Andrea Raffin, CC BY-SA 3.0)

Ännu mer problematiskt är det att lita till auktoriteter som uttalar sig om saker utanför deras eget område. En tandläkare som uttalar sig om autism är inte mer kvalificerad än någon annan lekman, även om vi kanke hyser respekt för personen i sig.

Det är också vanligt med ännu lösare band till området. Skådespelare och andra kändisar har ofta åsikter som syns i tv, tidningar och annan media. Eftersom vi känner till och kanske tycker oss kunna lita på en sådan person, är det lätt att acceptera vad som sägs även om kändisen i fråga inte har några som helst kvalifikationer. Ett skräckexempel är skådespelaren Gwyneth Paltrow, som genom sitt företag GOOP omsätter miljoner på så kallade “hälsoprodukter” utan att hon har någon som helst bakgrund som har med hälsa att göra. Mycket av det som säljs av henne tyder tvärtom på att hon inte har minsta hum om verkligheten – ändå verkar många tro på vad hon säger.

Galileo Galilei

En enskild person gentemot den samlade expertisen

En bra princip är att lyssna till den samlade expertisen, inte en enskild person. Om en person påstår sig veta något som ingen annan expert har kommit på, så kan personen naturligtvis vara den nya Galileo Galilei. Men det är klokast att lyssna på vad andra experter säger först, innan man bestämmer sig för att det måste vara så.

Källor:
Appeal from Authority, Wikipedia
Appeal to Authority, Logically Fallacious

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning