post id: 12931
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12931
 
Skeptisk måndag

Antroposofiska behandlingar

Antroposofi

Antroposofi är en filosofi grundad av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) efter att han brutit med det Teosofiska Samfundet i Tyskland 1912. Själva ordet är konstruerat av de grekiska orden anthropos (människa) och sophia (vishet). Filosofin är i grunden esoterisk och inspirerad av mysticism. Bland annat anses att människan inte bara ha en fysisk kropp utan fyra olika “väsensled”:

 • Den fysiska kroppen, som inkluderar allt fysiskt, även mineralriket.
 • Eterkroppen, som är ett kraftfält av energier, vitalitet och hyser en persons minne. Också djur och växter har en eterkropp.
 • Astralkroppen, som kan lämna den fysiska kroppen vilket sker till exempel när man drömmer.
 • Jaget, eller egot, som lämnar kroppen när man dör och senare reinkarneras.

Antroposofisk läkekonst

Från antroposofiskt håll hävdas ofta att antroposofiska behandlingar kan komplettera evidensbaserad medicin. Behandlingsformerna inkluderar konstnärliga terapier, samtal och antroposofiska preparat, varav en del är homeopatiska. Framställandet av preparaten omges av mysticism med rituella inslag, som till exempel att det har betydelse om preparatet rörs om med- eller motsols.
Centralt är att man säger att behandlingen anpassas till den enskilde individen, varför samma sjukdom mycket väl kan behandlas olika för olika patienter.
Det saknas medicinsk evidens för att användandet av antroposofiska behandlingar skulle vara verksamma. Av anhängare brukar detta ofta förklaras med att dubbelblindade studier inte går att applicera på antroposofisk behandling, eftersom varje person är unik och kräver anpassad behandling. Varför man ändå inte skulle kunna jämföra patienters tillfrisknande och överlevnadsgrad på gruppnivå mellan antroposofiskt behandlade och konventionellt behandlade patienter är oklart.

Antroposofisk sjukvård i Sverige

Under perioden 1985 – 2019 bedrev Vidarkliniken (senare Vidar Rehab) privat sjukvård i Ytterjärna i Södertälje kommun. Man erbjöd antroposofiska behandlingar i kombination med vanliga läkemedel och inriktade sig bland annat på rehabilitering och palliativ vård.
Kritik framfördes från flera håll mot att verksamheten saknade vetenskaplig evidens. 2008 utsåg Vetenskap och Folkbildning Vidarkliniken och dess verksamhetschef Ursula Flatters till Årets förvillare. Under 2015 kritiserades verksamheten också för bristande journalföring.
Verksamheten vid Vidarkliniken var beroende dels av avtal med ett flertal landsting och dels av ett undantag från läkemedelslagstiftningen gällande antroposofiska läkemedel. I november 2017 meddelade regeringen att man beslutat fasa ut undantaget per 1 september 2019. Detta ledde till att resterande landsting sade upp sina avtal och i augusti 2019 lämnade Vidarkliniken in en konkursansökan och avvecklade sin verksamhet.

Länkar:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofisk_medicin
https://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2008/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/regeringen-avskaffar-sarlosning-for-antroposofiska-medel

Se även: Rudof Steiner (samlingssida)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi en kort text om ett aktuellt ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

One response to “Antroposofiska behandlingar

 1. De använder sig inte av homeopati. Det begreppet syftar på botandeprincipen.
  Antagligen syftar du på potentieringen, utspädning.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning