post id: 12818
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12818
 
Skeptisk måndag

Är 5G en hälsorisk?

Vad är 5G?


Med 5G menas femte generationens mobilkommunikationssystem, avsedd att ge snabbare kommunikationshastighet och kapacitet bland annat genom att utnyttja fler frekvenser än tidigare. Skillnaden mellan 4G och 5G är mestadels på hur radiosignalerna hanteras och hur de moduleras. Inledningsvis kommer 5G att använda samma frekvenser som tidigare system, men är förberett för att i framtiden kunna använda frekvenser på upp till 39 Ghz vilket kan jämföras med 0,4 – 2,6 Ghz för 4G. Eftersom högre frekvenser inte har samma räckvidd och lättare stoppas av byggnader och liknande, så kommer 5G på sikt att kräva fler master som står tätare.

Myter och missuppfattningar

Precis som när 3G och 4G-teknikerna var nya och introducerades, så omgärdas 5G av många missuppfattningar bland allmänheten. Det påstås ibland att de nya frekvenserna är bristfälligt testade ur hälsosynpunkt. Det förekommer även konspirationsteorier som t.ex. att strålningen från 5G-masterna kan användas för att på olika sätt kontrollera befolkningen eller medvetetet göra personer sjuka. En relativt ny variant av detta går ut på att covid-19-pandemin är orsakad av pågående 5G-tester och att SARS-CoV-2 viruset antingen inte existerar alls eller att det på något sätt aktiveras av radiovågorna från 5G.

Fakta

Enligt vetenskaplig konsensus är de elektromagnetiska frekvenserna (EMF) från 5G ofarliga för människor. Trots att 5G kommer att använda sig av upp till 15 gånger högre frekvenser än 4G så finns det ingenting som pekar på att dessa frekvenser skulle innebära en hälsorisk. Den högsta frekvensen i 5G-specifikationen är 39 Ghz. Radiovågor under 750 000 Ghz (=750 THz) är inte joniserande vilket innebär att de inte har förmåga att slå ut elektroner ur atomer. Det betyder att även den högsta 5G-frekvensen ligger nästan 20 000 gånger under vad som räknas som skadligt ur den synvinkeln. Till skillnad från joniserande strålning tillhör 5G-frekvenserna samma grupp av radiovågor som omger oss dagligen både från naturliga källor och från tv, radio och annan telekommunikation. Den typen av radiovågors inverkan på omgivningen och på levande organismer har studerats under lång tid och det finns inga vetenskapliga skäl att tro att de skulle utgöra en fara för allmänheten.

Länkar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_device_radiation_and_health
https://www.gsma.com/publicpolicy/5g-exploring-the-safety-limits-and-addressing-the-myths
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/5g-ar-det-nya-mobilnatet-en-halsofara
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/covid-19.html

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi en kort text om ett aktuellt ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

3 responses to “Är 5G en hälsorisk?

 1. Finns det studier på om värmeöverföringen vid örat är heterogen, så att små områden kan få en temperaturhöjning av 4-5 grader, vilket inte är så bra(37-42) lokalt. Sedan sprids ju värmemängden i huvudet och temperaturhöjningen vid ett 1 min långt samtal blir försummbart. Räknade lite på det och om ett gram materia(vatten) tar upp 1 W under 1 minut skulle temperaturhöjningenbli ca 14 grader-men värme läcker ut så det blir mindre lokalt, men hjärnan är mest fett så det höjer temperaturen mer än vatten. MW(2.4 GHz) strålning värmer upp materia på djupet så man skulle behöve mäta temperaturen lokalt vilket är mycket svårt. Har någon ni känner till hjort något liknane?

  1. Hänvisa gärna till en studie som visar på 4-5 graders temperaturhöjning, själv har jag nog bara hört siffror på under 1 grad. I vilket fall undrar jag hur det kan vara värre än att sitta i en bastu i en halvtimme?

 2. Skillnaden med MW uppvärmning och Bastu är att värmen i bastu, vanlig ugn kommer utifrån och leds inåt med värmeledning, MW är effektiv då den värmer från strålningsdjupet alltså inte bara yta innåt utan även innefrån, om den penetrerar materialet. Därför är MW så snabb. Antagandet att värmemängden vid örat ca 1W så sker uppvärmningen inte enbart yta och inåt. Lokalt kan jag tänka mig att temperaturen blir högre innan den jämnas ut av värmeledning. Men som sagt finns sådana studier. Du vet inte alltså. Inte jag heller.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning