Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

FUNDERA

Alla påståenden är värda att fundera kring – både sådana du hör för första gången och sådana du accepterat sedan barnsben. I VoF hjälper vi varandra att hitta forskning och fakta som reder ut begreppen.

DISKUTERA

I VoF älskar vi att diskutera! Ingen frågeställning är korkad eller uttjatad. Världen utvecklas hela tiden och för att kunna utvecklas med den måste vi vara öppna för debatt och diskussion.

AGERA

Man kan agera för någonting man tycker bör stödjas (som forskning eller folkbildning) eller emot någonting man tycker är fel (som kvacksalveri eller hälsobluffar). I VoF hjälps vi åt att föra samhället åt ett mer vetenskapligt håll med dessa verktyg.

Flogistonteorin

Flogistonteorin

Vad händer när någonting brinner? Under lång tid och redan i antiken ansågs eld vara en typ av grundelement, traditionellt vid sidan om luft, jord och vatten. På 1600-talet tog Johann Joachim Becher (tysk läkare, kemist och nationalekonom) till sig nyare idéer och lade grunden till en teori som kemisten och läkaren Georg Ernst Stahl senare utvecklade och spred. Teorin hävdade att en speciell substans, av Stahl döpt till flogiston, var bundet i alla brännbara ämnen. Flogiston frigjordes när något brann och absorberades av luften tills den blev helt mättad och ingen ytterligare förbränning kunde ske. Georg Ernst Stahl, 1659 ...

Slagruta

Slagruta

Ett verktyg för "rutgängare" I sin ursprungligaste form är en slagruta en Y-formad grenklyka som hålls i ett spänt läge med båda händerna. En modernare variant är så kallade ”vinkelpekare”, L-formade pinnar vars korta ändar ...
Peer review

Peer review

”Granskning av likar” Peer review, referentgranskning, betyder ungefär ”granskning av likar”, och kallas på svenska även kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fack­granskning, eller referee­granskning. Referent­granskning är en del av den vetenskapliga metoden, och går ut ...

(fler blogg-inlägg)

Cottingley FairiesStyrelsenJames RandiWilliam av Ockham

Vetenskap och Folkbildning