2002-11-14

Farlig bantarbluff
Bantningsmedlet Eat & Lose har av Livsmedelsverket befunnits vara hälsofarligt eftersom det är spetsat med sköldkörtelhormon, T3, som kraftfullt ökar ämnesomsättningen. Hormonet kan orsaka allvarliga biverkningar som hjärtklappning, hyperaktivitet, oro, irritation, darrningar, svettningar, feber och diarré. Hjärtpåverkan kan ge förmaksflimmer. Hög dosering under lång tid kan leda till nedbrytning av muskelvävnad och till benskörhet. Bantningsmedlet innehåller också koffein och efedrin, ett dopingmedel som är förbjudet i livsmedel. Koffein är förbjudet som tillsats i kosttillskott. När efedrin kombineras med koffein förvärrar detta effekterna av efedrin. I ingrediensförteckningen på burken står det “tiratricol”. På Internet kan det också förekomma beteckningar som Triac, Triax, Triacana eller Cytomel. Enligt Norrköpings kommun har företaget Maxi Elite, som säljer Eat & Lose, uppgett att de ska sluta importera produkten från USA. (Baserat på meddelande på Råd & Röns hemsida 02-09-09)

– Dan Larhammar

 

2002-11-14

Blandade frågor
I vissa delstater i USA har kristna fundamentalister drivit igenom att evolutionsteori och kreationism ska få lika stor plats i undervisningen. VoF har kommit över några exempel på skrivningsfrågor till sluttentamen i en sådan blandad kurs. (Vi vet inte om det är skämt eller allvar, det är alltid svårt att veta när man har med kreationism att göra.)

 

 • Beskriv teorin för avbruten jämvikt (punctuated equilibrium) och diskutera huruvida den utgör ett paradigmskifte inom evolutionsteorin.
 • Vad skapade Gud på tredje dagen?
 • Namnge och beskriv minst tre olika mekanismer som ger upphov till genetiska mutationer.
 • Vem skapade Gud först? a) Adam, b) Eva, c) Steve.
 • Beskriv vilken roll naturligt urval spelar i evolutionen.
 • Fyll i det som saknas. “Och Gud såg att ljuset var ___.”

(Källa: E-Skeptic, 29 oktober 2002)

– Jesper Jerkert

 

2002-11-14

Vaccin ger inte autism
Som Folkvett rapporterade i nr 3/2002 finns det inget vetenskapligt stöd för påståendet att MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund) skulle kunna orsaka autism. Nu har en jättestudie definitivt bekräftat att farhågorna är ogrundade. Av de 537000 barn som föddes i Danmark 1991-98 har 82% vaccinerats. Sannolikheten att drabbas av autism eller autism-liknande tillstånd var lite lägre i vaccinationsgruppen än i gruppen som ej vaccinerats, även sedan hänsyn tagits till möjliga andra påverkande skillnader mellan grupperna.

(K. M. Madsen et al., “A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism”, New England Journal of Medicine 347(19), 1477-82, 2002. Abstract)

– Jesper Jerkert

 

2002-11-14

Alba slarvar med faktakontrollen
Nättidskriften Alba (www.alba.nu) har i nr 6/2002 låtit publicera ett inlägg av den f.d. vetenskapsteoretikern Johan Lindström, som går till attack mot VoF. Lindström är en känd figur för VoF, eftersom han med ojämna mellanrum skickar nästan oläsbara artiklar med utläggningar om bl.a. sädescirklarnas mystiska ursprung till Folkvett. En annan Lindström-specialité är att tillskriva VoF åsikter som är gripna ur luften. Det är precis vad han gör i Alba-artikeln, som innehåller förvrängningar och falska citat som Lindström har hittat på. I slutet av artikeln finns en länk till VoF. Tänk om Alba-redaktionen hade gjort sig besväret att kontrollera vad som faktiskt står på VoF:s hemsida. Lindströms artikel finns här.

Tillägg 2002-12-29: Dan Larhammars svar finns sedan en tid utlagt på Albas hemsida, se denna länk. Längst ned på sidan framgår att Albas redaktör Christer Wigerfelt försvarar publiceringen av Lindströms inlägg på följande sätt: “Om vi ansett artikeln helt sakna intressanta aspekter hade vi inte publicerat den”.

Som kuriosa kan tilläggas att Wigerfelt återigen slarvar med faktakontrollen när han tillskriver Voltaire citatet “Jag kanske inte delar dina åsikter, men jag ska kämpa med näbbar och klor för att du ska få uttrycka dem”. Voltaire har aldrig fällt detta yttrande (citatet finns i många versioner, varav den vanligaste torde vara ungefär “Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det”), utan det har uppfunnits långt efter hans död. (Se They Never Said It: A Book of Fake Quotes, Misquotes, and Misleading Attributions av Paul F. Boller och John H. George. New York & Oxford: Oxford University Press, 1989, s. 124ff.)

– Jesper Jerkert

 

2002-10-21

Verkningslösa bantningskurer
Den enorma floran av mirakulösa bantningsmetoder granskas av Lisa Förare Winbladh i DN.LördagSöndag 19 oktober under rubriken “Bantning. Bondförnuft hellre än bondfångeri”. Särskilt cyniska är dieter baserade på kroppstyp och blodgrupp. Den av Deepak Chopra förespåkade ayurvediska kroppstypsdieten har en obehaglig kroppsrasism och påstår exempelvis att den rundnätta personligheten kallad kaphaper har svårt att fatta beslut och har långsamt att lära. Blodgruppsdieten påstås av författaren Peter D’Adamo bygga på individualitet samtidigt som han schablonmässigt sorterar människor efter deras blodgrupper. Gemensamt för alla dessa märkliga mirakelkurer är att de saknar dokumenterad effekt – förutom ökad tillväxt på författarnas bankkonton. Den självklara vägen till minskad vikt är förstås att se till att kaloriintaget är mindre än kaloriförbränningen. Det är visserligen lättare sagt än gjort, men framför allt är det svårt att tjäna pengar på ett så enkelt koncept.

I DN måndag 21 oktober skriver Eva-Maria Bengtson under rubriken “Bantarlöften rena bluffen” om en ny reklamkampanj som torde sakna motstycke i lögnaktighet: “Gå ner i vikt upp till 6 kilo på 8 dagar eller upp till 25 kilo på 30 dagar. Utan diet.” Löftet kommer från postlådeföretaget Pharma Post som saknar ansvarig person i Sverige. Tidigare har företaget opererat under namnet Swisstrade då de marknadsförde Pu-Erh te-kapslar som på några få veckor utlovades åstadkomma en viktminskning på hela 12 kg. Pharma Post har skickat personligt adresserad reklam där det står “till dig som vi vet är överviktig”. Adressregistret påstås komma från “sierskan” Maria Duval. Konsumentverket jobbar på ärendet.

– Dan Larhammar

 

2002-09-22

Hård kritik mot svenska studier av mobiltelefoners hälsorisker
SSI (Statens strålskyddsinstitut) har givit två amerikanska epidemiologer i uppdrag att göra en vetenskaplig bedömning av gjorda studier om eventuellt ökade hälsorisker, särskilt för hjärntumörer, orsakade av mobiltelefoner. Deras slutsats är att man med hög grad av säkerhet kan utesluta riskökningar på 20% eller mer. Särskilt intressant är att en svensk forskargrupp under ledning av prof. Lennart Hardell i Örebro får mycket stark kritik. Den svenska gruppens undersökningar bedöms vara av så gott som intet värde. Hela rapporten finns i pdf-format på SSI:s hemsida. I en intressant artikel i Svenska Dagbladet mer än antyds att även mycket av Lennart Hardells tidigare forskning varit undermålig. Han kallas “svensk mästare i cancerlarm”.

– Jesper Jerkert

 

2002-09-22

Vi i Villa förvillar om currylinjer
Sveriges största tidning Vi i Villa, som har en upplaga på 1.956.000 exemplar, sprider i nr 7 ett flertal gamla myter kring slagrutan och Currylinjer. Under rubriken “Currylinjer – sanning eller skröna?” skriver Lars E. Olsson om det för femtio år sedan föreslagna rutnätet över jordklotet som om det vore allmänt accepterat. Currylinjerna påstås försämra människors sömn och förorsaka huvudvärk och ledproblem. Myten att flertusenåriga fornlämningar följer Currylinjer dammas av igen liksom föreställningen att växter påverkas av den s.k. jordstrålningen. Olssons källa för dessa anmärkningsvärda påståenden är Föreningen Slagrutan Syd i Osby. I en vidhängande artikel skriver Louise Törnqvist att currykryss förutom växter påverkar djur från myror till hundar. (Båda artiklarna finns på nätet, klicka på “Artiklar” och därefter på “Övrigt”.) Inte ett ord sägs om de psykomotoriska orsaker som kan förklara varför varje rutgängare har sin egen föreställning om de tänkta Currylinjernas positioner. Inte heller nämns att ingen rutgängare har lyckats göra anspråk på belöningen på en miljon dollar till den som kan bevisa något paranormalt (http://www.randi.org/research/index.html). En lång rad vetenskapliga tester av rutgängare finns refererade i VoF:s länksamling, och de utgör ingen munter läsning för slagruteanhängare.

– Dan Larhammar

 

2002-09-12

Kenny Bräck lurad av blodgruppsnonsens
Kenny Bräck, framgångsrik svensk racerförare i amerikanska Cart-serien, gör reklam för Peter D’Adamos pseudovetenskapliga bok Ät rätt för din blodgrupp, som just utkommit på svenska (med ett förord av Årets förvillare 2000 Susanna Ehdin). D’Adamo hävdar att hälsan kan förbättras högst påtagligt om man håller diet speciellt anpassad för sin blodgrupp. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för detta (se denna artikel för detaljer). Kenny Bräck skriver på det svenska förlaget Andersson Förlags hemsida: “Hösten 1999 började jag följa Peter D’Adamos teori i Ät rätt för din blodgrupp. Nu upplever jag att immunförsvaret har blivit mycket starkare. Jag rekommenderar dig som vill må bra och kunna prestera mycket att inte bara läsa boken, utan också börja äta rätt för din blodgrupp.”

– Jesper Jerkert

 

2002-09-08

Tydlig kritik mot Heyerdahls sista bok
Thor Heyerdahls (d. 2002) sista bok är Jakten på Odin. På sporet av vår fortid, 2001, skriven tillsammans med svensken Per Lillieström. Det är en pseudovetenskaplig bok i vilken ohållbara teorier om asaguden Oden som historisk person presenteras. En utmärkt kritisk recension av Hovdhagen, Keller m.fl. publicerades på norska i Maal og minne 1 (2002), 98-109. Recensionen finns på nätet (pdf-fil) och även i engelsk översättning (pdf-fil).

– Jesper Jerkert

 

2002-09-08

Vilseledande magnetreklam
Det följande är en notis ur DN 2002-09-02, skriven av Andreas Johansson:

“Terapimetoder och hälsopreparat som är för bra för att vara sanna är sällan det. Konsumentombudsmannen (KO) har nu förbjudit företaget Naturhuset AB att fortsätta med sin vilseledande reklam för magnetmadrasser. Reklam ska enligt lagen vara saklig och trovärdig och allt som påstås i reklamen ska också kunna bevisas. Naturhuset AB har i reklam för sina produkter påstått att man kan ‘sova sig frisk’ med hjälp av magnetmadrasser, och att deras produkter hjälper mot ‘astma’, ‘sömnproblem’ och ‘alla slags smärtor’. KO menar att det inte finns bevis för något av dessa påståenden. Naturhuset AB är inte det enda företag som säljer magneter som påstås bota allehanda sjukdomar och krämpor. Det finns även magnetarband, magnetkuddar och magnetterapi, vars påstådda effekter har förblivit obevisade. Bevisat är emellertid ett månghundraårigt samband mellan magnetterapi och kvacksalveri.”

– Jesper Jerkert

 

2002-08-18

Varför är det så svårt att övertyga oskickliga människor om att de är oskickliga?
Säkert har du träffat på människor som anser sig vara mycket duktigare på ett visst område än du skulle vilja hålla med om. (Men oftast säger man ju inte rakt ut till en person att han/hon är bra mycket sämre än han/hon själv tror.) Man kan fråga sig hur sådan överdriven tro på den egna förmågan kan upprätthållas. Ett tänkbart svar är att personer som är oskickliga inom ett visst område saknar verktyg för att inse att de är oskickliga just för att de är oskickliga. Personer som är oskickliga bär på så sätt en dubbel börda: Inte nog med att de är oskickliga, vilket ju är illa i sig, dessutom hindrar deras inkompetens dem från att inse att de är oskickliga. Det är i alla fall den teori som psykologerna Justin Kruger och David Dunning för fram i en mycket intressant och roande artikel som finns utlagd på nätet: “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”, Journal of Personality and Social Psychology 77(6), 1999, 1121-1134.

– Jesper Jerkert

 

2002-08-16

Pendeln ineffektiv inom homeopatin
Användning av slagrutor och pendlar tycks vara ganska vanligt bland homeopater. I en brittisk undersökning testades hypotesen att homeopater med hjälp av pendel kan skilja mellan placebo och det homeopatiska preparatet Bryonia i potens 12C (dvs. förhållandet mellan påstått aktiv substans och lösningsmedel är 1:10-24). Sex utbildade homeopater, alla med minst 15 års praktikerfarenhet och minst 12 års erfarenhet av att använda slagruta eller pendel, deltog. Var och en fick sig tillsänt 26 par flaskor, där den ena flaskan i varje par innehöll Bryonia och den andra destillerat vatten. I lugn och ro skulle de utröna i vilka flaskor preparatet fanns. Resultatet blev 75 rätt av 156 (48,1%). Ingen av försökspersonerna hade mer än 16 rätt av 26, den sämsta hade bara 9 rätt. Alla resultat faller med god marginal inom vad man kan förvänta sig av slumpen. Studien utfördes ovanligt nog av homeopater och anhängare av “psionisk medicin”, en homeopatisk inriktning som lägger stor vikt vid pendel och slagruta.

(R. McCarney et al., “Can homeopaths detect homeopathic medicines by dowsing? A randomized, double-blind, placebo-controlled trial”, Journal of the Royal Society of Medicine 95, 2002, 189-91. Abstract)

– Jesper Jerkert

 

2002-07-23

Kraftord mot föryngringskvacksalveri
Föryngringsmedel är en mångmiljardindustri. 51 ledande forskare på området har skrivit en rapport som avslöjar det obefintliga stödet för sådana medel. Hela rapporten finns på denna sida, medan en kortare artikel publicerats i Scientific American, June 2002. Det avslutande avsnittet i den långa rapporten inleds på följande sätt (fritt översatt till svenska): “Genom hela den kända historien har människor blivit, och fortsätter att bli, offer för löften om förlängd ungdom eller ökad livslängd genom att använda ostyrkta metoder som påstås sakta ner, stoppa eller vända på åldrandet. Vår åsikt i denna fråga måste vara otvetydig: Det finns idag inga livsstilsförändringar, kirurgiska ingrepp, vitaminer, antioxidanter, hormoner eller gentekniska förändringar som visats påverka åldrandet. Vi rekommenderar bestämt allmänheten att inte köpa eller använda produkter eller andra ingrepp av personer som påstår att de kan minska, stoppa eller vända på åldrandet.”

– Jesper Jerkert

 

2002-07-23

Debatten med Mats Molén fortsätter
Kreationisten Mats Molén utsågs i januari i år till Årets förvillare 2001 av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Sedan dess har en omfattande debatt förts i Folkvett och på nätet. Det senaste tillskottet är tre inlägg av Dan Larhammar, föreningens ordförande, som svar på inlägg av Molén och andra kreationister. Alla inlägg kan nås från denna sida.

– Jesper Jerkert

 

2002-07-06

Finsk studie ger hopp för “mobilöverkänsliga”
Under det tidiga 80-talet var bildskärmssjuka en åkomma på tapeten. Vissa människor ansåg sig få allvarliga besvär, oftast i huden, av påslagna bildskärmar. Flera studier har dock under 90-talet visat att de påstått känsliga personerna inte kunnat skilja mellan på- och avslagna skärmar när undersökningarna gjorts dubbelblint. Numera anser läkarvetenskapen att bildskärmssjuka är en helt eller huvudsakligen psykosomatisk sjukdom. Under senare år har det kommit rapporter om upplevda besvär vid mobiltelefonanvändning. En ny finsk studie är den första att pröva om personer som påstår sig kunna känna om en mobiltelefon är på- eller avslagen verkligen kan göra det. 13 kvinnor och 7 män med denna påstådda förmåga deltog. Båda grupperna rapporterade fler besvär när telefonen var av- än påslagen. Ingen av försökspersonerna kunde skilja mellan riktig och falsk exponering. Förhoppningsvis kan denna studie tas emot som en positiv nyhet bland de drabbade: det är inte mobiltelefonerna som ger besvären. Tyvärr tycks det inflytelserika Elöverkänsligas förbund (tidigare Föreningen för El- och Bildskärmsskadade) ha bundit sig vid att det är elektromagnetiska fält i sig som är farliga. Elöverkänsligas förbund har tillsammans med Tandskadeförbundet bildat Cancer- och Allergifonden för att stödja forskning med denna inriktning. Redan genom att läsa Cancer- och Allergifondens tidning kan man misstänka att de inte har ett helt vetenskapligt förhållningssätt – av hittills tre utkomna nummer innehåller två totalt okritiska artiklar om antroposofisk medicin, som är en pseudovetenskaplig medicinsk lära. Det framgår att fonden givit pengar till den antroposofiska Vidarkliniken och till cancersjuka för behandling i Danmark med mistelinjektioner. En av artiklarna är till och med skriven av Lennart Sparell, “vetenskapligt sakkunnig”.

(M. Hietanen, A. M. Hämäläinen & T. Husman: Hypersensivity symptoms associated with exposure to cellular telephones: No causal link, Bioelectromagnetics 23, 264-70, 2002 Abstract)

– Jesper Jerkert

 

2002-07-06

Fyra döda i ny mässlingsepidemi
Mässling är en potentiellt dödlig sjukdom, särskilt om den drabbar barn som i övrigt lever under dåliga förhållanden, undernäring osv. I fattiga länder är mässling en vanlig dödsorsak bland barn. I Sverige skördade sjukdomen 33000 dödsoffer 1861-90 (enligt NE). Vaccinering ger ett mycket gott skydd, men andelen vaccinerade måste vara hög (typiskt över 90% av befolkningen) för att epidemier inte ska bryta ut bland de oskyddade. Vissa alternativmedicinska läror (bl.a. antroposofisk medicin) hävdar att vaccinering är skadligt. På senare år har det varit särskilt vanligt med påståenden om att vaccinering kan orsaka autism. Sådana samband har undersökts noga, men man har inte funnit något vetenskapligt stöd för dem. I ett känt bibelbälte i Holland insjuknade 2300 personer i mässlingen 1999-2000. I Dublin, Irland, insjuknade 1200 personer år 2000. Dessa epidemier skördade sammanlagt fyra dödsoffer. I Norge smittades 44 barn i mindre epidemier 1994-97, samtliga i antroposofiska miljöer. Alla var ovaccinerade. I England och Wales rapporteras 126 mässlingsfall under första kvartalet 2002 (varav 91 i London-trakten), mer än fyra gånger så många som under föregående kvartal. Läkare i London varnar för större epidemier i framtiden. I Sverige har på senare tid mässlingsutbrott förekommit i Järna 1994-96 (235 fall) och Stockholm 1999-2000 (72 fall). Ingen dog i dessa utbrott. I en epidemi under våren 2002 utanför Neapel, Italien, har 24000(!) personer insjuknat. Fyra personer har dött.

(Källor: Dagens Nyheter 2002-07-06, BBC 2002-06-29, Medikament 1/2001, s. 18-23, Fri tanke 7/2000, s. 4-5.)

– Jesper Jerkert

 

2002-06-17

Nya förvrängningar från kreationisterna
Kreationister är pseudovetenskapsmän par excellence. (Kreationism är uppfattningen att det finns vetenskapliga belägg för att jorden/universum/livet skapats på det sätt som beskrivs i Bibeln. Mer sofistikerade kreationister talar inte gärna om kreationism utan hellre om “intelligent design”.) För oss som försöker sätta oss in i olika pseudovetenskapers tankesystem är det mycket svårt att inte förr eller senare komma till den uppfattningen att kreationisterna – åtminstone de flesta – rimligen måste vara medvetna om sina systematiska förvrängningar av vetenskapliga argument och artiklar. Det senaste exemplet på kreationistiska förvrängningar tycks vara en inlaga som det kreationistiska Discovery Institute skickat till utbildningsnämnden (Board of Education) i delstaten Ohio i syfte att övertyga dem om att kreationism ska få större utrymme i skolorna. (Ohio är en av de delstater där kreationisterna tidigare lyckats bäst med sina kampanjer att få in en fot i de allmänna skolornas läroplaner.) National Center for Science Education har genomfört en granskning av inlagan och anser att den uppvisar “en systematisk förvrängning av den vetenskapliga litteratur som åberopas” (“a systematic misrepresentation of the scientific literature that it cites”). För att kunna dra denna slutsats har National Center for Science Education skickat ut en enkät till de författare vars artiklar åberopas av Discovery Institute. En sammanfattning av granskningen finns här. Hela granskningen finns också tillgänglig, i såväl html- som pdf-format.

– Jesper Jerkert

 

2002-06-09

Dagens Nyheter förvillar om Turin-svepningen
I ett reportage av Christina Zaar i DN 2002-06-02 visas en bild på ett ansikte med följande bildtext: “Magiskt foto. Denna bild sägs föreställa Jesu ansikte. Porträttet frammanades av en indisk guru ur en bild av den så kallade Turinsvepningen. Mängder av forskare har undersökt svepningen och många hävdar att den sannolikt är den som Jesu kropp sveptes i. Tyget förvaras i Turin i Italien.”

Den mest naturliga tolkningen av ordet “många” är att det syftar på forskarna, och att det alltså skulle finnas många forskare som anser svepningen vara äkta. (Denna tolkning har jag också fått indirekt bekräftad genom ett mail från Christina Zaar.) Tyvärr är påståendet felaktigt. Det är inte många forskare som anser Turin-svepningen vara äkta. I själva verket råder stor samstämmighet om att svepningen är en medeltida förfalskning. (Se exempelvis denna sammanfattning.) När vetenskapen avlivar religiösa myter ska man dock komma ihåg, att det på vissa håll i världen – särskilt i USA – finns ett flertal religiöst styrda, kristna, universitet och institut, där religionen får bestämma vilka forskningsresultat som kan accepteras. Det är alltså inte speciellt svårt att vid sådana läroanstalter finna en och annan professor eller lektor som helt struntar i vilken evidens som föreligger och som har rakt motsatt uppfattning mot den stora majoriteten av forskare. (Det gäller inte minst i frågor som rör universums och jordens skapelse samt människans utvecklingshistoria. Vissa kristna institut har producerat stora mängder pseudovetenskaplig litteratur i dessa ämnen.) Om man saknar förmågan att kritiskt värdera olika argument kan man alltså få intrycket att Turin-svepningens äkthet skulle vara omstridd på allvar. Det är precis den fälla som Zaar trillat i. När hon har fått påpekat för sig att Turin-svepningen är en bevisad förfalskning, har hon just svarat att det finns “många uppfattningar” om äktheten (e-mail från Christina Zaar till Jesper Jerkert 2002-06-03).

Det här var inte första gången, och tyvärr knappast heller den sista, som Christina Zaar vidarebefordrar pseudovetenskap i DN. Många minns säkert hennes parodiskt okritiska artikel om astrologi för några månader sedan.

– Jesper Jerkert

 

2002-05-18

Vuxenskolan i Söderköping och vetenskapen
Studie- och bildningsförbund är tyvärr inte bara bastioner för folkbildning utan även i ganska hög grad tillhåll för förvillelser i form av pseudovetenskap. I Söderköping ger t.ex. Vuxenskolan en studiecirkel om jordstrålning, ett fenomen som av allt att döma bara finns i de troendes kollektiva fantasivärld. Läs en artikel av Ulf Karlström om hur han hittills försökt tackla pseudovetenskapen. (Observera dock att jordstrålning ganska ofta, särskilt av de troende, benämns “jordmagnetism”. Det är klart olämpligt eftersom benämningen “jordmagnetism” redan är upptagen – det är namnet på det magnetfält som finns över hela jorden och som gör att kompassen pekar mot norr. Jordmagnetism existerar alltså i högsta grad, vilket jordstrålning i form av Curry och Hartmann-linjer och -kryss m.m. däremot inte gör.)

– Jesper Jerkert

 

2002-05-18

Pseudovetenskaplig bok om blodgruppsdiet – snart på svenska
Utgivningen av pseudovetenskaplig litteratur är omfattande. Snart kommer Ät rätt för din blodgrupp av Peter J. D’Adamo på svenska, en bok som torde ha goda möjligheter att bli en pseudovetenskaplig klassiker. Bokens budskap är att människor med olika blodgrupper representerar olika människotyper och därför – bland annat – bör hålla olika diet. Inspirerad av D’Adamo har i Sverige Susanna Ehdin tidigare spridit samma budskap. Susanna Ehdin har skrivit ett förord till den svenska utgåvan. Det finns inget vetenskapligt stöd för D’Adamos idéer, se t.ex. följande artikel av den norske läkaren Torolf Moen.

Marknadsföringen i Sverige ser ut att bli massiv, att döma av uppgifter från Andersson Förlag.

– Jesper Jerkert

 

2002-05-06

Veganer höll på att svälta ihjäl sitt barn
Joseph och Silva Swinton i Queens, New York, har arresterats efter att deras sexton månader gamla baby Ice befunnits vara svårt undernärd. Barnet vägde bara hälften av den normala vikten och hade svåra utvecklingsproblem, uppsvullen buk, vitaminbrist och försvagat skelett – allt orsakat av undernäring. Swintons, som säger sig tillämpa veganism närmast som religion, hade givit barnet en strikt vegandiet med nötter, joser, oljor, örtte och bönor. Paret riskerar nu upp till sju års fängelse.

(Källa: Vegan Couple Starved Toddler, Cops Say, Fox News)

– Jesper Jerkert

 

2002-04-23

Naturläkare dömd till fängelse
Laurence Perry i North Carolina, USA, har dömts till fängelse för dråp. Han övertalade föräldrarna till en flicka med diabetes att insulin var dåligt för henne och att hon borde sluta ta det. När så skedde blev flickan gradvis sämre och hon dog som en följd av insulinbrist. Stephen Barrett, som driver www.quackwatch.com, konstaterar att “fallet illustrerar vad som kan hända när vårt samhälle tillåter personer med bluffmeriter att utöva hälsoyrken”. Laurence Perry hade samlat på sig en stor mängd akademiska blufftitlar.

Källa: Bogus Naturopath (Laurence Perry) Convicted of Manslaughter av Stephen Barrett

– Jesper Jerkert

 

2002-04-09

Intressant artikel om biodynamisk odling
Biodynamiskt jordbruk, som vilar på Rudolf Steiners ockulta uppenbarelser, utsätts för en kritisk granskning i det senaste numret av Humanisten (nr 3-4/2001), som utges av Humanisterna. Artikeln finns även att läsa på nätet på följande ställe.

– Jesper Jerkert

 

2002-04-04

Välbehövlig kritik mot Falun gong
Massmediernas favoritsekt är sedan ett tag Falun gong-rörelsen. I Sverige är rörelsen mest känd för meditationsövningar. Mindre känt är att Falun gong egentligen är en fullfjädrad religion med många bisarra inslag. Dess andliga ledare Li Hong-zhi påstår sig besitta övernaturliga krafter, och hans förkunnelse är en vämjelig blandning av bl.a. rasism och UFO-tro. Sydsvenska Dagbladet publicerade för en dryg månad sedan en kritisk granskning. Passa på att läsa den innan den försvinner från nätet.

– Jesper Jerkert

 

2002-03-28

Klent stöd för påståenden om att religiositet ger god hälsa
Man hör ofta påståenden om att religiösa människor åtnjuter bättre hälsa än icke-religiösa. En närmare granskning visar dock att de flesta artiklar som anförs som stöd för detta samband är helt irrelevanta för frågeställningen. Av de artiklar som verkligen är relevanta lider många av metodologiska brister. Granskningen har gjorts av Richard P. Sloan och Emilia Bagiella och publicerats i Annals of Behavioral Medicine March/2002.

(Källa: Pressmeddelande från Center for the Advancement of Health 2002-03-11)

– Jesper Jerkert

 

2002-03-28

Kryptozoologins fader död
Det följande är en översättning av en notis i nyhetsbrevet från ECSO (European Council of Skeptical Organisations) 2002-03-27:

Den 22 augusti 2001 gick kryptozoologins fader, Bernard Heuvelmans, bort 84 år gammal i Le Vésinet, Frankrike. Heuvelmans föddes i Le Havre 1916 av en holländsk mor och en belgisk fader i exil. Efter att ha doktorerat i zoologi strax före andra världskriget försörjde han sig som komiker, jazzsångare och författare under krigsåren. Kring 1948 blev han alltmer intresserad av mystiska djur och började samla material. 1955 publicerades hans fortfarande klassiska arbete Sur la piste des bêtes ignorées, som utkom i engelsk översättning 1958 under titeln On the Track of Unknown Animals. Denna bok påstås ha sålts i mer än en miljon exemplar i olika översättningar. En tredje upplaga kom så sent som 1995. På 1950-talet myntade Heuvelmans namnet “kryptozoologi” på den “disciplin” som ägnades åt sökande efter okända och mystiska djur, såsom Loch Ness-odjuret och Snömannen. 1982 valdes han till president i “International Society of Cryptozoology”, en post han innehade till sin död 2001.

Källa: L. Coleman (2001): Bernard Heuvelmans (1916-2001): An Appreciation of a Friend. Journal of Scientific Exploration 15: 525-529.

– Jesper Jerkert

 

2002-03-28

Högskolan i Kristianstad ger kurs om pseudovetenskap
Högskolan i Kristianstad ska under höstterminen 2002 ge en orienteringskurs om 5 p (endast grundläggande behörighet krävs) med namnet “Vetenskap eller pseudovetenskap – det är frågan”. Stockholms universitet ger i samarbete med KTH en liknande kurs nu under vårterminen 2002. Göteborgs universitet har länge givit orienteringskurser där astrologi avslöjas vid jämförelser med vetenskapen astronomi.

(Källa: Högskolans i Kristianstad utbildningskatalog HT 2002)

– Jesper Jerkert

 

2002-03-27

Falska vaccinationsvarningar
I vissa alternativmedicinska kretsar, inte minst homeopatiska och antroposofiska, är det populärt att hävda att vaccineringar har större negativa än positiva effekter. Dessa påståenden görs trots att det är mycket lätt att konstatera att massvaccinationsprogram under de senaste decennierna besparat västvärlden, och på senare tid även andra delar av världen, många svåra epidemier och dödsfall. Ett påstående som särskilt är i omlopp är att vaccinering med ett visst kombinationsvaccin skulle kunna orsaka autism. De vetenskapliga studier som undersökt detta ger inget som helst stöd för denna hypotes, såsom framgår i en artikel i Dagens Nyheter, i en artikel i Tidsskrift for Den norske lægeforening och i en artikel i Medikament.

– Jesper Jerkert

 

2002-03-04

Norsk artikel om blodgruppsdiet
I Tidsskrift for Den norske lægeforening, Norges motsvarighet till Läkartidningen, har Torolf Moen skrivit en upplysande artikel om “blodgruppsdiet”, dvs. påhittet att människor med olika blodgrupper bör hålla olika diet. Den främste företrädaren för denna lära är Peter J. D’Adamo, vars bok Eat Right 4 Your Type fått stor spridning. I Sverige har idéerna spridits av bl.a. Susanna Ehdin, Årets förvillare 2000.

Moens artikel heter “Blodtypedietten” – vitenskap eller fantasi?.

– Jesper Jerkert

 

2002-02-05

Konsumentverket granskar hälsopåståenden på Internet
Ur ett pressmeddelande från Konsumentverket:

Reklam med hälsoargument granskades förra veckan av myndigheter och organisationer världen över i en samordnad aktion där drygt trettio länder deltog. Påståenden som “mirakelkur”, “gå ner i vikt” och “lindring av värk” synades under granskningsdagen kallad “Sweep Day”. (…) Konsumentverket/KO påträffade drygt fyrtio webbplatser med hälsoargument i kommersiellt syfte och granskade dem enligt marknadsföringslagens krav på vederhäftighet och saklighet. Ett informationsbrev skickades ut till företagen för att uppmärksamma dem på att samma krav gäller vid marknadsföring via Internet som vid all övrig marknadsföring. Konsumentverket/KO kommer även att begära att några av företagen yttrar sig över sina påståenden. Bland dem som kan ifrågasättas märks “hjälper dig förlora fett upp till 48 % fortare”, “kroppen tömmer fettdepåerna”, “Fettmagnet drar till sig fettet i magen, precis som en magnet drar till sig metallspån”. Andra områden är kosttillskott och medel mot håravfall. Vid undersökningen påträffades några webbplatser med reklampåståenden om läkemedel. Exempelvis har man påstått sig kunna bota cancer. Dessa har lämnats vidare till Läkemedelsverket.

Läs hela pressmeddelandet på Konsumentverkets webbplats.

– Jesper Jerkert

 

2002-01-18

Susanna Ehdin brottas med logiken
På Susanna Ehdins hemsida (http://www.ehdin.com/aktuell_info.html) finns just nu [2002-01-18] en krönika ur Dagens Industri 2002-01-05 med rubriken “Normala depressioner” utlagd. Det följande är en sammanfattning av Ehdins resonemang:

Premisser:

 

 • En för låg produktion av serotonin ger humörsvängningar, nedstämdhet och oro.
 • Vitamin B6 är viktigt för musklerna och hjärnan, där det behövs för de enzymer som omvandlar aminosyran tryptofan till serotonin.
 • Hydraziner, som bland annat finns i bekämpningsmedel, blockerar aktiviteten hos vitamin B6.
 • John Foster i USA har funnit att det i en påse chips eller en portion pommes frites finns tillräckligt med hydrazid (en hydrazin) för att motverka all vitamin B6-aktivitet i kroppen.
 • I Sverige besprutas inte potatis med hydraziner. [Kursiv stil tillagd.]

Slutsats:

 • Att börja äta ekologiska potatisar är ett bra steg.

Kan någon finna logiken i detta?

Ethel Forsberg, generaldirektör vid Kemikalieinspektionen, uttalar sig i krönikan: “Kunskapsbristen är (…) mycket stor när det gäller miljö- eller hälsofarliga kemikalier”. Just så.

– Jesper Jerkert

 

2002-01-15

Hård kritik mot Livets ords skolor
Skolverket riktar hård kritik mot Livets ords friskolor. Verket anser att Livets ord inte håller isär skolverksamheten och församlingsarbetet och att eleverna får lära sig att lyda men aldrig att ifrågasätta kritiskt. De kristna framhålls också hela tiden som bättre människor. “Vi menar att utbildningen bedrivs utifrån ett perspektiv där man inte betraktar människor som lika värda”, säger Eva-Maria Magnusson på Skolverket. Färre än hälften av lärarna är behöriga. Skolorna anses inte heller stå öppen för alla, vilket den måste enligt Skollagen. (Skolorna utreder vilken religiös övertygelse föräldrarna bekänner sig till innan man antar barnen.) Stiftelsen Livets ord föreläggs nu att före den 15 mars 2002 redovisa hur man ska komma till rätta med alla fel.

(Dagens Nyheter 2001-01-15)

– Jesper Jerkert

 

2002-01-07

Fortfarande inget liv efter döden
En av de mest omtalade parapsykologiska artiklarna under det senaste året skrevs av Gary Schwartz m.fl. och publicerades i Journal of the Society for Psychical Research i januari 2001. Där hävdas att skickliga medier kan berätta saker om avlidna personer som går långt utöver vad som kan förväntas av slumpen. Artikeln utsattes dock för förödande kritik av Richard Wiseman och Ciaran O’Keeffe i Skeptical Inquirer Nov/Dec 2001. För det första tycks inga speciella åtgärder ha vidtagits för att utesluta användningen av “cold reading” (se Hans Isakssons artikel i Folkvett 4/2001). För det andra har mediernas resultat jämförts med hur studenter har svarat på kontrollfrågor som konstruerats ur vad medierna har sagt. Men resultaten är inte jämförbara. Mediernas uttalanden kan tolkas på många olika sätt, medan kontrollfrågorna har väldefinierade rätta svar. För det tredje var åtgärderna mot sensoriskt läckage otillräckliga. Försökspersonerna satt i samma rum som medierna, och hade i flera försök tillåtelse att svara ja eller nej på mediernas frågor.

– Jesper Jerkert

 

2002-01-07

Indiska reklamtricket
Peter Lamont, tidigare ordförande för Magic Circle i Edinburgh, numera forskare vid den parapsykologiska avdelningen vid stadens universitet, hävdar att det indiska reptricket är en bluff, i den meningen att det aldrig har utförts! Dagstidningen Chicago Tribune väckte 1890 stort uppseende med en redogörelse från Indien om en pojke som klättrade upp för ett rep och försvann i toppen. En stund senare föll pojkens kroppsdelar ned från himlen i en korg, varur pojken kom fram helskinnad igen. Versioner av historien spreds över hela världen (se Dan Larhammars artikel i Folkvett 3-4/1996), men ingen tycks ha noterat att tidningen några månader senare publicerade en notis och erkände att hela historien var ett påhitt för att höja upplagan. Lamont planerar att skriva en bok i ämnet.

(Independent 2001-04-14)

– Jesper Jerkert

 

2002-01-06

Är det bra att ständigt dricka vatten?
I en rolig och välskriven krönika i Dagens Nyheter tar forskaren Agnes Wold upp den populära företeelsen att släpa på en vattenflaska hela dagen och försiktigtvis dricka ur den då och då. (Artikeln är tyvärr inte längre utlagd på nätet.)

– Jesper Jerkert

 

2002-01-04

Årets folkbildare och Årets förvillare utsedda!
Vetenskap och Folkbildning har till Årets folkbildare 2001 utsett Torbjörn Fagerström för hans klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning. Fagerström är professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Mer information finns här.

Till Årets förvillare utsågs samtidigt Mats Molén, som är kreationist och bl.a. har utgivit boken Vårt ursprung? i flera upplagor. Mer information finns på Molén-sidan.

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning