NYA ORD MED HISTORIA. Peter Olausson. Ordalaget Bokförlag 2010. 207 s.

I denna bok granskar Peter Olausson 209 nykomlingar i vårt språk. Urvalet avser ord som – mycket ungefärligt – började användas allmänt från 1980-talet.

Ord är sällan helt nya. Samhällsförändringar kräver nya begrepp, det gäller teknik lika väl som livsstil. Gamla ord kan få nya betydelser. Ord vandrar över språkgränser, sprids, modifieras, assimileras. Inslaget av engelska lånord i vårt språk är påtagligt, en tendens som funnits sedan slutet av andra världskriget.

Boken bjuder på spännande resor i ordens historia. Några exempel: rap, spam, taliban – varifrån kommer de orden?

• rap kan faktiskt vara ett tidigt skandinaviskt lånord (rapp) i engelskan. Via betydelsen ”informellt prat” har vi fått tillbaka ordet genom hiphopkulturen.

• spam, skräppost, härstammar från en Monty Pythonsketch 1970, där ordet spam så småningom dränker all annan kommunikation. SPAM är ett registrerat varumärke för burkskinka, förslagsvis en förkortning av spiced ham.

• taliban är ett arabiskt ord som betyder studenter.

Peter Olausson har tidigare skrivit bl.a. Faktoider och Är det verkligen sant. I den nya boken konstaterar han att nya ord ofta har dålig hållbarhet. De dyker upp, används ett tag, tynar bort och försvinner. De ord som beskrivs i boken känns dock väl etablerade i vårt språk. Nu finns de samlade i en utmärkt liten uppslagsbok, nöjsam läsning för både amatörer och språkvetare.

Marie-Louise Vogel

Vetenskap och Folkbildning