Publicerat i Folkvett nr 2/2007.

En av Vetenskap och Folkbildnings medlemmar som synts mycket i media under den senaste tiden är astronauten Christer Fuglesang. VoF:s Bengt Erlandsson har fått en intervju med vår vittbereste medlem.

– Hur länge har du varit med i VoF, och vilken var den viktigaste anledningen till att du gick med?

Jag minns inte exakt vilket år jag gick med, men det var i början eller mitten av åttiotalet, strax efter att föreningen bildades. Jag har alltid hyst en stark motvilja, närmast avsky, mot pseudovetenskap och vidskepelse, så det var en naturlig sak för mig att gå med.

– Hur upptäckte du föreningen?

Genom mina kolleger på Fysikum, Stockholms universitet, där jag doktorerade i partikelfysik på den tiden. Det var många på Fysikum som var starkt involverade i föreningen redan från start, så jag var närmast omgiven av VoF:are där.

– Finns det något pseudovetenskapligt område som du tycker är speciellt problematiskt eller allvarligt?

Alternativmedicin är ett allvarligt område, särskilt i dess allra mest oseriösa former där man utnyttjar sjuka människor. Och allra mest förstås när folk dör för att de lockats till verkningslösa behandlingar eller medicineringar – healing och homeopati, till exempel – och på så sätt undanhålls fungerande behandling.

Något annat som jag ser allvarligt på är när folk blir duperade av till exempel astrologi eller spådomar, och baserar viktiga beslut på sådana förutsägelser.

Sedan finns det ju inslag som inte behöver vara så allvarliga. Om någon exempelvis fås att tro att han eller hon kommunicerar med en avliden anhörig, så må det kanske vara hänt; det kan ju fungera som en tröst. Bara inte folk blir utnyttjade.

– Har du märkt någon skillnad i det pseudovetenskapliga klimatat i Sverige, Ryssland och USA?

Det är värst i Ryssland. Det är faktiskt rätt stora steg både från Sverige till USA och fråu USA till Ryssland. I Sverige är vi jämförelsevis förskonade från pseudovetenskap, tack och lov.

– Hur många nummer av Folkvett hann du läsa i rymden?

Jag hade redan läst ut det senaste numret, så jag tog inte med mig några Folkvett.

– Såg du några flygande tefat under rymdresan?

Javisst, flera stycken! Jag skickade själv iväg ett, i form av en frisbee. Men jag såg dem bara inuti rymdstationen, inte utanför.

– Avslutningsvis, kommer du och håller ett fördrag för föreningen någon gång?

Javisst, gärna! Det är lite svårt att säga när, dock, eftersom jag är så sällan i Sverige. Men visst, det ska vi ordna så snart det ges tillfälle.

*

Christers sista svar ovan leder förstås till uppmaningen att hålla vårt kalendarium under uppsikt: håll utkik på vår hemsida www.vof.se och i kommande medlemsutskick. VoF önskar Christer lycka till på kommande uppdrag, och hoppas på att snart få se honom hos oss på ett medlemsmöte.

Vetenskap och Folkbildning