Publicerat i Folkvett nr 1/2002.

UFO – myten om rymdvarelser och flygande tefat. Mikael Rothstein. Översättning Hans Dalén. Nya Doxa, Nora 2001

Mikael Rothstein är religionshistoriker vid Köpenhamns universitet och hans bok, UFO – myten om rymdvarelser och flygande tefat, är en översättning från danskan. Boken behandlar UFO:n ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Till att börja med slår Rothstein fast att det inte finns några som helst hållbara belägg för att jorden får besök från rymden. När detta är sagt ägnar han resten av boken åt att beskriva hur det gick till när UFO-myten uppstod, hur den har utvecklats över tid och vilka olika inriktningar den har fått.

Begreppet flygande tefat lanserades i amerikanska nyhetsmedier 1947. En rad organisationer i olika länder bildades så småningom för att systematisera iakttagelserna av UFO:n. Men luften har gått ur många av dessa organisationer allteftersom tiden gått och det inte har kommit fram några bevis för rymdfarkosternas existens. Idag säger UFO-intresserade ofta själva att UFO:n är produkter av mänsklig tolkning och fantasi, snarare än av verkliga fysiska objekt. Men den här utvecklingen verkar inte ha försvagat de mer religiöst präglade föreställningarna om rymdvarelser.

Mikael Rothstein berättar om skräcken för atomkrig under det kalla kriget och om hur denna skräck bäddade för idéer om att hjälp skulle komma från rymden. Den här jordmånen användes av de så kallade UFO-profeterna. UFO-profeter är personer som anser sig stå i nära och förtrolig kontakt med rymdvarelser. Vännerna från fjärran planeter beskrivs som vackra och med alltigenom ädel mentalitet. De befinner sig på en högre utvecklingsnivå än människorna både teknologiskt och andligt och de förkunnar fredens, kärlekens och ansvarstagandets budskap. UFO-profeterna säger att om människorna tar till sig detta budskap finns möjlighet till frälsning.

Bitvis är Rothsteins framställning mycket underhållande. Som när han berättar om den kvinnliga UFO-profeten som uppträder i ett jättearrangemang till klänning, draperad med ett stort antal blinkande glödlampor som lyser i alla världens färger och som symboliserar planeter. Hon bär hög spetsig prinsesshatt med slöja, håller ett trollspö i handen och i denna mundering kanaliserar hon kosmisk energi. En annan UFO-profet påstår att han har gjort rymdfärder och att han är halvbror till Jesus som en gång i tiden avlades ombord på ett flygande tefat.

Mikael Rothstein ger en översikt över de renodlade UFO-religonerna och han redogör också för föreställningar om rymdvarelser inom New Age-rörelsen, Scientologikyrkan, Hare Krishna-rörelsen och faktiskt även kristendomen. Vi får också veta vad som var bakgrunden till att UFO-sekten Heaven’s Gate begick kollektivt självmord. Den 26 mars 1997 hittades liken efter 39 medlemmar av sekten. Slutligen behandlar Mikael Rothstein de utbredda föreställningarna om att människor kidnappas av rymdvarelser. Offren anser sig ha utsatts för medicinska övergrepp ofta av sexuell karaktär. Här möter vi ondsinta rymdvarelser som är motsatsen till UFO-profeternas frälsande vänner. De kidnappade påstås ha råkat ut för minnesförlust, men med hjälp av psykoterapi anses de kunna återkalla minnena av kidnappningarna och övergreppen.

Det har varit möjligt för religionsvetare att på nära håll följa uppkomsten av UFO-föreställningarna och de har kunnat peka ut influenser från alltifrån kristendom till tron på tomtar och troll. Mikael Rothsteins välskrivna bok ger en fascinerande inblick i UFO-föreställningarnas värld. Men den ger också generella insikter om vad religion egentligen är och hur det går till när religiösa föreställningar uppkommer.

Charlotta Sjöstedt

Denna recension har tidigare sänts i Sveriges Radio. En annan recension av samma bok, som kan intressera Folkvetts läsare, finns på VoF-Trestads hemsida, http://home.swipnet.se/vof-trestad/start.htm.

Vetenskap och Folkbildning