Publicerat i Folkvett nr 3-4/1999.

Stjärnfall nr 1-3/1999. Vetenskap och Folkbildning Trestad.

I Folkvett 1/1999 rapporterade Rune Lindkvist att en lokalavdelning i UFO-Sverige brutit sig ur sin organisation och numera utgör Vetenskap och Folkbildning Trestad (Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla). Under perioden som lokalavdelning i UFO-Sverige utgavs medlemsbladet UFO-Revyn, som nu omvandlats till Stjärnfall. Det är en 20-sidig publikation i A4-format, tänkt att utkomma med 4 nummer per år. Inte helt oväntat ligger tyngdpunkten på kritisk granskning och reflektion i UFO-frågan.

Tre nummer har utkommit hittills. Mest intressant i det första numret tycker jag är Trestadsavdelningens utträdesförklaring till UFO-Sveriges styrelse, styrelsens svar samt Trestadsgruppens replik, allt publicerat i sin helhet. Det är många hårda ord som utväxlas i alla möjliga detaljfrågor. Den grundläggande skiljelinjen tycks dock röra inställningen till de oförklarade observationerna, inte bara hos UFO-Sveriges styrelse utan hos UFO-medlemmarna i stort. Med utbrytarnas ord: “Skillnaden mellan vår inställning och UFO-Sveriges är att vi inte tillmäter de oförklarade fallen någon egentlig betydelse. (…) Att UFO-Sveriges medlemmar skulle vara öppna för naturliga förklaringar är ett önsketänkande. [Man går med i en UFO-organisation för att man inte tror att observationerna] allesammans är misstolkningar, bluffar, militära experiment, eller för den delen, naturfenomen. Om UFO-Sveriges inställning skulle vara den sistnämnda slår man bort grunden för sin egen existens. I så fall kunde man lika gärna tillhöra Vetenskap och Folkbildning.” Ord och inga visor.

Huvudartikeln i nr 2 är en intressant redogörelse för vad som kan ligga bakom synvillor och illusioner, en ständigt aktuell problematik när det gäller UFO-observationer. Några tips för vidare läsning hade dock varit trevligt, med tanke på att var och en av synvilleförklaringarna behandlas ganska kortfattat.

Nr 3 innehåller bl.a. en artikel om vad som hände när delar av avdelningen övernattade i prästgården i Borgvattnet, ett av Sveriges mest kända spökhus. Eller snarare vad som inte hände. De dödsföraktande skeptikerna såg inte ett enda litet spöke. Av gästboken att döma har tidigare nattgäster sett desto fler.

Stjärnfalls ambitionsnivå är hög, i synnerhet med tanke på hur liten avdelningen är. Alla nummer har hittills innehållit bok-, CD-ROM- eller videorecensioner av UFO-anknutet material. Tidningen måste betraktas som ett mycket välkommet tillskott i V&F:s utgivning. Medlemmar som är särskilt intresserade av UFO-frågan kan fundera över prenumeration, som kostar 50:-/år. Mer information finns på lokalavdelningens hemsida: http://home.swipnet.se/vof-trestad/start.htm. Där finns också många artiklar ur tidigare nummer publicerade.

Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning