Publicerat i Folkvett nr 2/1994.

Carl Olof Jonsson och Wolfgang Herbst: The Sign of the Last Days. Commentary Press 1987.

Enligt Jehovas Vittnen återkom Jesus år 1914, och inrättade då ett osynligt rike. Detta grundar man dels på bibelkronologin, dels på ”tecken” som enligt Vittnenas tolkning av Uppenbarelseboken ska visa att de yttersta dagarna har anlänt. Dessa tecken är hungersnöd, jordbävningar, krig, brottslighet och epidemier som man anser har ökat dramatiskt i omfattning efter 1914.

The Sign of the Last Days består till största delen av en noggrann genomgång och kontroll av Vittnenas påståenden om dessa ”tecken”. Det är en bedrövlig samling felcitat, vilseledande formuleringar och rena lögner som avslöjas. Att t ex jordbävningarna eller epidemierna skulle ha ökat efter 1914 visar sig vara helt felaktigt; i fråga om epidemier har det tvärtom skett en minskning bl a tack vare vaccinationerna.

Boken är ett angeläget och mycket ändamålsenligt hjälpmedel för att hjälpa före detta Vittnen till en bättre verklighetsuppfattning. Däremot är den ingen särskilt spännande läsning för den som inte har bekantskap med Vittnenas världsåskådning.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.