post id: 27008
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27008
 
Aktuellt

VoF-undersökningen 2021

VoF-undersökningen 2021

Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap i Sverige

 
Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning, uppfattningen att coronaviruset spreds avsiktligt är dubbelt så vanlig hos kristdemokrater som hos socialdemokrater eller moderater, och nästan varannan sverigedemokrat menar att mänskligheten består av raser med olika medfödda personlighetegenskaper. Allt detta och mycket mer framgår av 2021 års VoF-undersökning.
 
I september 2021 genomförde VoF en stor uppföljning till VoF-undersökningen från 2015, i samarbete med Kantar Sifo. 2 500 personer i ett representativt urval av svenska folket intervjuades om sin inställning till olika ämnen där vetenskap och pseudovetenskap ofta kolliderar. Resultatet har delats in i ett antal kategorier: hälsa och sjukdom (inklusive coronapandemin), miljö, konspirationsteorier, tro, miljö, och människan. Svaren har analyserats i flera dimensioner som ålder, utbildningsnivå, var man bor och partisympatier.

Läs allt om undersökningen här!

19 responses to “VoF-undersökningen 2021

 1. Hur kom man fram till slutsatsen att “Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning”? Det intressanta vore väl att försöka ta reda på hur stor andel av den globala uppvärmningen som man tror att människan är orsak till?
  -Eller menar ni att var sjätte person i Sverige inte tror att människan påverkat den globala uppvärmningen över huvud taget?
  Vilka frågor ställdes?

  1. Om du klickar på länken ovan (eller på bilden) så kommer du sidan med alla fakta, exakt vilka frågor som ställdes med mera, med mera. Just den frågan du undrar över framgår på sidan 6 i PDF-dokumentet.

 2. “Den globala uppvärmningen är orsakad av människan” _är_ alltså hela frågeställningen då(?).
  Jag förstår inte hur man kan dra slutsatsen ”Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning”, vad det nu betyder. Möjligen kan man säga något om dem som svarat “inte alls”, men det ser inte ut att vara en sjättedel. Det kan t ex vara så att resten av den där sjättedelen håller med i varierande grad (beroende på hur de tolkar frågan) och det är inte samma sak som att man inte är övertygad om att människor har påverkat den globala uppvärmningen. Få tror nog att _inga_ andra faktorer finns. Som man frågar får man svar och som man tolkar kan man presentera resultat.

 3. 1) Genmodifierade grödor (GMO) är en fara för naturen; Det är de inte.
  2) Att biodynamisk odling är bättre än konventionell odling; Då kan vi lika bra dö allihopa pga bortfallet i grödor och utökade resurser som krävs. Vad är “Bättre”?
  3) Ekologiska livsmedel är ett viktigt steg för ett hållbart samhälle. Nej? Se 2. Bland annat https://sverigesradio.se/artikel/7110769 osv; Ekologiska livsmedel är sämre för klimatet.
  4) “Mänskligheten består av raser med olika medfödda personlighetsegenskaper”; skall detta motsvara rasism? Där är globala skillnader i Big5 personlighetsdragen
  https://www.researchgate.net/publication/230766917_The_geographic_distribution_of_Big_Five_personality_traits
  Eller säger ni att temparementprofiler inte finns i barn som varierar?
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3310888/
  Orkar inte gå vidare men er s.k undersökning är djupt problematiskt för ni gör ett aktivt ställningstagande om vad som är konspirationsteorier och ‘sanningar’ över massa fält och sedan använder det till att säga vem som har fel – många gånger utan solid grund att stå på. Sättet ni gör det på likställer någon som tror på kulturella / biologiska skillnader med rasist pga upplägget / nästa fråga (felaktigt och influerar följdfrågan) och tusen andra problem. Helt ärligt känns det som agendasättande ovanpå detta och ett gymnasiearbete på sin höjd. Ifall jag hade fått fram att 60% av SD användare trodde 60% trodde “estoniakatastrofen mörklagts av myndigheter” så hade jag varit skeptisk mot min data – speciellt med tanke på det gigantiska hoppet i nästa fråga.
  Tack för mig.

  1. 1), 2) och 3): VoFs position är den samma som din verkar vara: vetenskapligt sett är GMO-grödor inte farliga, biodynamisk odling är inte något positivt och ekologisk odling är inte att föredra. Vi ställer frågorna för att få reda på vad folk tror, inget annat.
   4) Om man tror att personlighetsdrag är medfödda så är man i viss mån rasist eftersom “medfödd” inte inkluderar kulturella faktorer.
   Vad gäller dina kommentarer om “nästa fråga”: för att undvika problemet med att en fråga kan influera svaret på nästa fråga så randomiserades frågornas följdordning.
   I övrigt: Vi är väl medvetna om att den här typen av enkäter är problematiska. Se avsnittet “Diskussion” i rapporten (sid 68 och framåt) där vi belyser den aspekten. De slutsatser man kan dra är begränsade men det betyder inte att rapporten är utan värde.

   1. Punkt 4 kan inte vara rätt, ”medfödda personlighetsdrag” har väl inget med ”rasism” att göra. Det handlar ju om hur mycket bestäms av den genbestämda arvet i t.ex hjärnans hårdvara och hur mycket som är förvärvat.

    1. Personlighetsdrag som är medfödda handlar inte om vad som är förvärvat. Frågan som ställs är om sådana egenskaper influeras av en persons “ras”, dvs är medfödda.

     1. “Frågan som ställs är om sådana egenskaper influeras av en persons ”ras”, dvs är medfödda.”
      Du verkar sätta likhetstecken mellan “ras” och “medfödda”. Men för hela populationen homo sapiens gäller att det finna personlighetsdrag som har medfödda komponenter, det ger en viss varians, i kombination med kulturella faktorer ökar variansen. För att få in “ras” måste man väl lägga till rasistantagandet att homo sapiens populationen kan delas in i flera olika populationer kallad raser- alla med olika normalfördelningen av medfödda egenskaper -vilket är total nyss.

     2. Svar till Per-olof:
      Frågan som ställs är om det finns samband mellan medfödda egenskaper och ras. Man måste läsa hela frågan: ”Mänskligheten består av raser med olika medfödda personlighetsegenskaper”. Om raser inte finns, vilket du verkar hålla med om, så kan inga medfödda egenskaper bero på ras.

 4. Vänster sajten Aktuellt Focus fokuserar huvudsakligen på att hitta fel på SD.
  Sajten publicerar VoF:s enkätundersökning. https://aktuelltfokus.se/sd-valjare-tror-mer-pa-spoken-rasbiologi-och-judekonspirationer/ Inget nämns om tveksamheten i upplägget utan denna presenteras som en vetenskaplig oberoende undersökning.
  Man får intrycket av att rapporten är beställd av Aktuellt Focus, som utnyttjar VoF som en oberoende sanningssägare.
  Är det så VoF är tänkt att fungera?

  1. Vetenskap och Folkbildning har ingen kontakt eller samröre med någon partipolitisk organisation eller hemsida.

  1. Rosa markering: Celler som är signifikant lägre än övriga i nedbrytningsgruppen
   Gröna markering: Celler som är signifikant högre än övriga i nedbrytningsgruppen

 5. Väldigt intressant undersökning! Säger en hel del om människor med olika ideologiska ståndpunkter.

 6. Hur kommer det sig att ni räknar följande uppsättning idéer som en konspirationsteori?

  “Coronaviruset skapades av forskare i ett laboratorium”

  Det är ju ett otroligt generellt påstående och inbegriper ju både de världar där viruset skapades med något dunkelt syfte, med något ädelt syfte samt även att kan ha skapats genom en slump/ett misstag (likt hur pencilin kom tilll).

  1. Det finns ingen evidens för att SARS-CoV-2 skapades, modifierades eller spreds från ett lab, även om det naturligtvis formellt inte kan uteslutas helt (det är som bekant problematiskt med negativ bevisföring).
   Undersökningar har gjorts för att finna sådana bevis, och kommit fram till att detta är högst otroligt. Se till exempel “The origins of SARS-CoV-2: A critical review” publicerad i Science Direct (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421009910 eller i pfd-format här: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/01/The-origins-of-SARS-CoV-2-A-critical-review-1-s2.0-S0092867421009910-main.pdf)
   Om man idag anser att ”Coronaviruset skapades av forskare i ett laboratorium” så gör man alltså detta baserat på ogrundade spekulationer om antingen ett illvilligt syfte, eller inkompetens / slarv som sedan mörklagts. Bägge dessa bör betraktas som konspirationsteori. Det hade kanske varit lämpligt att dela upp frågan i dessa två påståenden.

 7. (@Pontus Böckman) “Om man tror att personlighetsdrag är medfödda så är man i viss mån rasist eftersom ”medfödd” inte inkluderar kulturella faktorer”

  Det här påståendet är ju lite udda, jag skulle snarare kalla detta för en biologisk determinism, att man tror att personlighet etc endast bestäms av biologi och inte också miljö. En del av rasism handlar snarare om att man anser att mänskligheten är indelad i raser och att personlighetsdrag eller andra egenskaper man har styrs av ens rastillhörighet (o sen att alla dessa raser kan delas in i en hierarki etc). Noggrann gen forskning av folk från olika regioner “raser” (se human genome project) idag tyder ju på att man inte ens kan dela upp mänskligheten i olika raser.

 8. Ni borde utse er själva till årets förvillare. Ni vet ju inget om de frågor ni ställer och därmed vet ni ju inte vad som är rätt eller fel. Jag tycker det är tragiskt när en grupp inkompetenta och intellektuellt lågpresterande bedriver en verksamhet som genererar ren rappakalja och får så stort genomslag i det offentliga. Men ni är så PK att media jublar.
  Ni tycks tro att SVT och DN är facit och allt som inte står där är desinformation och konspirationsteorier. Det visar bara på hur obildade ni är. Ni skulle behöva studera de ämnen era frågor grundar sig på så att ni själva lärde er vad som är fakta och vad som är vidskepelse. innan ni har gjort detta är ni bara pinsamt patetiska.

  Frågor på detta, kontakta:
  Magnus Berg
  Paternostervägen 53
  121 49 Johanneshov
  070-385 87 67

 9. Faktum är att många vetenskapliga spörsmål ännu inte kan slås fast utan kommer att ändras under årens gång. Det kan ta 5, 10, 30 eller 50 år, kanske 100 år, innan vi kanske kan fastslå det rätta svaret på frågor som om den verkliga orsaken till Estoniakatastrofen har mörklagts av myndigheterna, om coronaviruset skapades av forskare i ett laboratorium, om Palmeutredningen hade som syfte att dölja de verkliga förövarna, om coronavirusets spridning var avsiktligt iscensatt, om läkemedelsindustrin arbetar för att hålla människor sjuka för att öka sin ekonomiska vinning, om insatserna mot covid-19 är överdrivna och drivs av andra intressen än hälsoskäl, om det finns en världsomfattande judisk konspiration, om terrorattackerna 11 september 2001 i själva verket var iscensatta av USA:s egen regering.

  Frågeställningar som jag tagit ur VoF:s undersökning 2021. Dessa frågor är av den typ som inte är vetenskapligt fastslagna än trots att media, etablissemang och VoF redan slagit fast vad som är den enda och sanna sanningen. På den grunden går VoF ut och undersöker hur vilseledda befolkningen är och får för detta stort utrymme i media. Svaret på frågorna är inte vad som rimligtvis är sant eller falsk utan vad som är PK eller inte PK just nu. Svaren kan med tiden komma att ändras när det kommer mer forskning, sekretessbelagd information släpps eller läcker ut, visselblåsare avslöjar, nya undersökningar görs eller att det helt enkelt inte längre är PK att tycka på ett nu fastslaget sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning