post id: 4780
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4780
  
Aktuellt

VoF i VoH

Vetenskap och Historia 2011-1
Redan innan tidningen Vetenskap och Historia startades kontaktades styrelsen i VoF för att höra om vi var intresserade av att samarbeta. Det var vi, och ända från början har en rad VoF:are medverkat. Två som för närvarande skriver i varje nummer är Christer Fuglesang och undertecknad. I det senaste numret som kom ut i dagarna har artikeln om Mythbusters fått mest utrymme och uppmärksamhet.

Ett intressant initiativ från tidningen är det nya fasta inslaget “Fråga experten om pseudovetenskap”. Experten, ja, det är alltså jag det (formuleringen är inte min). Frågorna rör ting som Feng shui, grafologi, “kraftarmband” osv., och besvaras på en tämligen grundläggande och tillgänglig nivå – den som följt Folkvett eller diskussionerna på forumet ett längre tag hittar nog inte så mycket nytt, och säkert ännu mindre som förvånar.

Det är roligt, lovvärt och förvånansvärt ovanligt att en populärvetenskaplig tidning av den här sorten – de är rätt många vid det här laget – ger utrymme för kritiska beskrivningar av pseudovetenskap. Det vanligaste är att de nästan aldrig skriver om ämnena, och när så görs är det sällan eller aldrig med det skeptiska anslag som borde vara självklart.

Vetenskap och Folkbildning