post id: 31040
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31040
  
Årets förvillare, presslink

IT-Hälsa, 12 januari 2023

”Årets förvillare” spekulerar nu om sköldkörtelsjukdom

Utdrag: “– Vi vill understryka att vi, precis som Vetenskap och Folkbildning i motiveringen, inte ifrågasätter enskilda patienters upplevelser. För att dra slutsatser om vad som ger effekt krävs mer forskning om sköldkörteln och ett nationellt kvalitetsregister för att veta hur patientgruppen de facto mår – inte fler spekulationer i kvällspressen, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning