Vaccinmotstånd är inget nytt

Motstånd mot vaccinering är lika gammalt som vaccin Ända sedan Edward Jenners experiment i slutet på 1700-talet visade hur vaccinering med kokoppor kunde användas för att ge immunitet mot smittkoppor har det funnits vaccinmotståndare. Motståndarna förde fram...

Ny styrelse i Vetenskap och Folkbildning

För första gången så hölls föreningens årsmöte helt online, den 30 maj. Redan kvällen innan värmde många upp tekniken genom ett testmöte, av vår kassör Staffan Lückander lite vanvördigt dubbat ”FSAF” eller Få Skiten Att Funka. Och det gjorde den också riktigt bra,...

Traditionell kinesisk medicin (TCM)

Traditionell kinesisk medicin, TCM, är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina men används i stora delar av Östasien. Den behandling som slagit störst i västvärlden är akupunktur. Traditionell kinesisk medicin...

Antroposofiska behandlingar

Antroposofi Antroposofi är en filosofi grundad av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) efter att han brutit med det Teosofiska Samfundet i Tyskland 1912. Själva ordet är konstruerat av de grekiska orden anthropos (människa) och sophia (vishet). Filosofin är i...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020 har gått ut både via mejl till e-medlemmar och via post till övriga. Nytt för i år är som tidigare meddelats att årsmötet sker helt online, lördagen 30 maj. Obligatorisk anmälan Nytt är också att det av praktiska...