Skeptisk pub i Örebro

Stallyktan

Dags för ännu en pubkväll i vidskeplighetens tecken. Vi träffas och diskuterar, munhuggs och skålar, tuggar och morrar. Alla är välkomna oavsett tro, skeptiskt inställning eller taxeringsvärde. Vi betalar var och en för dryck och mat, ordet är däremot fritt.

Vetenskap och Folkbildning