Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant, vilka utses på föreningens årsmöte. Valberedningen framlägger förslag på styrelsens sammansättning, varom årsmötet beslutar. Nomineringar till styrelsen kan ske fram till och med årsmötet. Valbar till styrelsen är den som är medlem i Vetenskap och Folkbildning.

Den aktuella valberedningen:

Joacim Jonsson (sammankallande) Sandviken
Veronica Gardell Stockholm
Per Edman Helsingborg
Cecilia Balden-Lembke Lund

Valberedningen kan kontaktas på valberedning@vof.se eller via kontaktformuläret nedan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kontrollfråga: