Föredrag

Bland de bästa populärvetenskapliga föreläsningarna på internet är Khan Academy. Läser du kurser eller bara vill allmänbilda dig är det ett bra komplement eller alternativ.

En populär föreläsningsserie är TED Talks där inspirerande talare får 15-20 minuter på sig att presentera ett ämne. Det är också ett bra tillfälle att öva sin skepticism eftersom inte alla föreläsningar är vetenskapliga pålitliga. Ett exempel är denna föreläsning med tidigare folkbildaren Hans Rosling.

Utbildningsradion har en del föreläsningar om alla möjliga ämnen (använd menyn för att söka vidare). Exempelvis finns en föreläsning med Dan Larhammar (tidigare VoF-ordförande) om evolutionsteorin och missförstånd om den.

En källa till föreläsningar och presentationer är Youtube. Bland de kanaler som förtjänas att nämnas finns:

Även VoF finns på youtube med en serie föreläsningar och intervjuer. Exempelvis föreläsningen om falska minnen med psykologiforskaren Rickard L Sjöberg.