Chi (ch’i eller qi) är det kinesiska ordet för att beskriva “Universums naturliga energi”. Denna energi som påstås vara naturlig är dock andlig eller övernaturlig och är en del av en metafysisk, ej empirisk filosofi. New age-anhängare hänvisar ofta till denna energi såsom subtil energi. Det är förmodat att chi kan tränga sig igenom allting, även människokroppen. Dylika metafysiska system anses normalt vara varianter av vitalism. Ett centralt begrepp för chi är harmoni eller samklang. Problem, vare sig i universum eller i kroppen är tecken på obalans, disharmoni, vilka bör föras till jämvikt.

Förespråkare menar att chis existens kan bevisas genom t.ex. akupunktur eller chi kung (qi gong), eller genom trolleritrick som att knäcka en kinesisk matsticka med kanten på ett papper eller återuppliva en “död” fluga, eller genom kampsport som att knäcka en tegelsten med antingen foten eller handen. När dessa tillsynes paranormala händelser kritiskt har granskats under kontrollerade förhållande har det emellertid visats att det endast handlat om helt vanligt trolleri, bedrägeri eller naturliga händelser.

Inom många kulturer är vitalism en populär filosofi. Således har chi många motsvarigheter: prana (Indisk healing via rörelse), ki (Japan); Wilhelm Reichs orgone, Mesmers animal magnetism, Bergsons élan vital (livskraft) för att bara nämna några. Konceptet är väldigt populärt inom New Age tänkadet där det ofta helt enkelt kallas energi trots att det inte alls har med energi att göra på det sätt fysiker använder det.

Se även till exempel feng shuikoro.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.png Huston, Peter. “China, Chi, and Chicanery – Examining Traditional Chinese Medicine and Chi Theory,” Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995.

Artiklar / böcker

Bild:Us.png Livingston, James D. Driving Force: The Natural Magic of Magnets (Harvard University Press, 1997).
Bild:Us.png Randi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin’s Press, 1995).
Vetenskap och Folkbildning