Jag är skeptiker och har varit medlem i vår förening i många år. Hos mina uppskattade skeptiska kollegor önskar jag se en större portion av kritiskt tänkande än vad Martin Rundkvist ger uttryck för i Folkvett 2012:3 (s. 70). Där ironiserar han över Svenska Laseragenturen. Man kan ha synpunkter på hur företag inom en bransch marknadsför sina produkter. Det har jag ofta. Men faktum är att företaget har mycket på fötterna. Och någon ”verkningslös behandlingsmetod” är det verkligen inte. Men Rundkvist är inte ensam om att tro sig veta för mycket. I en 2012 års utgåvor av tidskriften Sans skriver Christer Fuglesang om en lustig lysdiodsapparat som påstods kunna göra overkliga saker. Otur för herr astronauten. Den bakomliggande forskningen har utförts av en person som är medlem i NASA Scientific Hall of Fame.

Medicinsk användning av laserljus och även av lysdioder har god vetenskaplig grund. Det räcker att söka i PubMed på Low Level Laser Therapy, så kommer över 3000 träffar upp. Därav ett par hundra randomiserade kliniska prövningar. Jag har arbetat kliniskt med laserterapi i min tandläkarmottagning sedan 1986, skrivit den mest spridda vetenskapliga boken i ämnet, forskat och undervisat såväl professorer, doktorander som masterstudenter i ett stort antal länder. Som skeptiker vänder jag mig mot att sådana oövertänkta notiser kommer in i vår tidskrift. Vi är emot pseudovetenskap och ska inte kunna beslås med pseudokunskap.
Jan Tunér

Svar direkt

En välmeriterad forskare som Jan Tunér behöver inte ta åt sig när vi kritiserar en firma som säljer laserlampor till kreti och pleti så att dessa kan behandla deltagarna i släktfester.
MR

Vetenskap och Folkbildning