VoF:s ordförande Linda Strand Lundberg tar timeout på grund av hälsoskäl. I hennes plats träder undertecknad, vice ordförande Peter Olausson.

Det innebär även att vice ordförande VoF Göteborg, Karin Noomi Karlsson, tar över min roll som ordförande VoF Göteborg.